Engelsk-norsk oversettelse av "appeal"

EN

"appeal" norsk oversettelse

EN

appeal {substantiv}

volume_up
1. alminnelig
2. jus
Du kan anke ved å bruke dette skjemaet.

Eksempler av "appeal" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishTo do so, please contact us only through our account disabled appeal form.
I så fall ber vi deg om å kontakte oss bare gjennom skjemaet for klage på deaktivering av konto.
EnglishWe’ll review the appeal and get back to you within a few days.
Vi går gjennom klagen og kommer tilbake til deg innen få dager.
EnglishTo do so, please contact us only through our Policy Violation Appeal - Account Disabled form.
I så fall ber vi deg kontakte oss bare via skjemaet Klage på brudd på retningslinjer – konto deaktivert.
EnglishTo do so, please contact us only through our appeal form.
I så fall ber vi deg kontakte oss bare via klageskjemaet vårt.
EnglishPlease submit an appeal within four days or your profile will be suspended until the matter is resolved.
Eventuelle klager må sendes inn innen fire dager – ellers blir profilen din suspendert til saken er løst.
EnglishPlease follow the on-screen instructions to update your profile name to submit an appeal for this case.
Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere profilnavnet ditt og sende inn en klage angående denne saken.
EnglishPlease note that you may submit only one appeal for your account.
EnglishMy account got disabled and my appeal was denied.
Kontoen min er deaktivert, og klagen min er blitt avvist.
EnglishMy account was disabled and my appeal was denied.
EnglishOnce we receive your appeal, we'll do our best to inform you quickly and will proceed with appropriate action as necessary.
Når vi mottar klagen din, gjør vi vårt beste for å informere deg raskt og iverksette nødvendige tiltak.
EnglishOnce you fix all the violations on your site, you’re ready and welcome to submit an appeal via our Help Center.
Når du har ordnet opp i alle bruddene på nettstedet ditt, er du klar, og du kan sende inn en klage via brukerstøtten vår.
EnglishYou can appeal via this form.
EnglishIf your site has been disabled for policy reason then you can contact us through our appeal form in the HC.
Hvis nettstedet ditt er blitt deaktivert på grunn av brudd på retningslinjene, kan du kontakte oss ved å bruke klageskjemaet vårt i brukerstøtten.
EnglishBecause these appeals may contain sensitive information, everything is encrypted and deleted promptly after the appeal is closed.
Siden disse klagene kan inneholde sensitiv informasjon, blir alt kryptert, og alt slettes like etter at klagesaken er avsluttet.
EnglishOnce we've reached a decision on your appeal, further appeals may not be considered, and you might not receive any further communication from us.
Når vi først har kommet til en beslutning angående klagen din, blir ikke videre klager vurdert, og du mottar ikke flere meldinger fra oss.
EnglishFor more info about submitting a strong appeal, please refer to our Policy refresher: Appeals process blog post.
Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du sender inn en velbegrunnet klage, kan du se blogginnlegget vårt Policy refresher: Appeals process (Oppfriskning av retningslinjer: klageprosessen).
EnglishIf you want to appeal for a violation, please use the Appeal a violation notification troubleshooter, and then go through the steps to find the right appeal form.
Hvis du ønsker å klage på et brudd, kan du bruke feilsøkingen for anking av overtredelsesvarsler. Deretter følger du fremgangsmåten for å finne klageskjemaet.