EN

apart {adverb}

volume_up
1. "into pieces"
2. "separated"
And the guy took it apart, and one of the things he pulled out was one of the balance wheels.
Og urmakeren tok uret fra hverandre, og en av delene han tok ut var et av balansehjulene.
So DNA comes in and hits this blue, doughnut-shaped structure and it's ripped apart into its two strands.
DNAet kommer alså inn og treffer denne blå, smultringformede saken og blir revet fra hverandre til to strenger.
3. "distinguish one from another"
And the guy took it apart, and one of the things he pulled out was one of the balance wheels.
Og urmakeren tok uret fra hverandre, og en av delene han tok ut var et av balansehjulene.
So DNA comes in and hits this blue, doughnut-shaped structure and it's ripped apart into its two strands.
DNAet kommer alså inn og treffer denne blå, smultringformede saken og blir revet fra hverandre til to strenger.
4. "aside:"
apart (også: aside)

Eksempler av "apart" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishSo, I want to show the trailer, and then I'm going to take apart one scene in detail.
Så derfor viser jeg traileren, og deretter skal jeg gå i dybden i én bestemt scene.
EnglishAnd the guy took it apart, and one of the things he pulled out was one of the balance wheels.
Og urmakeren tok uret fra hverandre, og en av delene han tok ut var et av balansehjulene.
EnglishSo DNA comes in and hits this blue, doughnut-shaped structure and it's ripped apart into its two strands.
DNAet kommer alså inn og treffer denne blå, smultringformede saken og blir revet fra hverandre til to strenger.
EnglishSometimes it's hard to tell the two apart.
Enkelte ganger kan det være vanskelig å skille de to.
EnglishTo zoom in to the message, double-tap the message with one finger, or touch the message with two fingers and spread them apart.
Hvis du vil zoome inn en e-post, dobbelttrykker du på e-posten med én finger, eller trykker på e-posten med to fingre og drar fingrene fra hverandre.
EnglishSo DNA's entering the production line from the left-hand side, and it hits this collection, these miniature biochemical machines, that are pulling apart the DNA strand and making an exact copy.
DNAet kommer inn på produksjonslinjen fra venstre, og treffer denne samlingen av biokjemiske maskiner i miniatyr, som drar DNA-strengene fra hverandre og lager en eksakt kopi.

Synonymer (engelsk) for "apart":

apart
apartment
English
apartment building