Engelsk-norsk oversettelse av "anywhere"

EN

"anywhere" norsk oversettelse

EN

anywhere {adverb}

volume_up
anywhere (også: anyplace)
This Limited Warranty can be redeemed anywhere in the EEA and Switzerland.
Denne begrensede garantien kan innløses hvor som helst i EØS og Sveits.
When advertisers target this type of placement, their ads may appear anywhere on the website.
Når annonsørene målretter denne typen plasseringer, kan annonsene bli vist hvor som helst på nettstedet.
Play Anywhere - Sign in to your Origin account to enjoy your favorite games, at home or on the road.
Spill hvor som helst - Logg deg på Origin-kontoen din for å nyte favorittspillene dine hjemme eller på reise.

Eksempler av "anywhere" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishThis Limited Warranty can be redeemed anywhere in the EEA and Switzerland.
Denne begrensede garantien kan innløses hvor som helst i EØS og Sveits.
EnglishBecause if we can manufacture it after we've discovered it, we could deploy it anywhere.
For hvis vi kan fremstille det etter at ha oppdaget det, vil vi kunne bruke det overalt.
EnglishA: When you share something on YouTube, your activity is not shared anywhere else by default.
Sv.: Når du deler noe på YouTube, deles ikke aktiviteten din noe annet sted som standard.
EnglishThey may remain in your account anywhere from 24 hours up to 14 business days, depending on the bank.
Det kan ta fra ett døgn til 14 virkedager før reservasjonen fjernes, avhengig av banken.
EnglishThis page can be hosted anywhere online, as long as it's accessible from the internet.
Et hvilket som helst nettsted kan være vert for denne siden, så lenge den er tilgjengelig på Internett.
EnglishWhen advertisers target this type of placement, their ads may appear anywhere on the website.
Når annonsørene målretter denne typen plasseringer, kan annonsene bli vist hvor som helst på nettstedet.
EnglishAuthorizations can remain in your account anywhere from 24 hours up to 14 business days, depending on the bank.
Det kan ta fra ett døgn til 14 virkedager før reservasjonen fjernes, avhengig av banken.
EnglishThat album and anywhere you've linked copies of those photos will be affected.
Dette påvirker det aktuelle albumet samt alle stedene der du har lagt ut kopier i form av linker til bildene i albumet.
EnglishOnce you’ve started playing a video, you can click anywhere outside of the video to close the player.
Når du har begynt å spille av en video, kan du klikke hvor som helst utenfor videoen for å lukke spilleren.
EnglishPlay Anywhere - Sign in to your Origin account to enjoy your favorite games, at home or on the road.
Spill hvor som helst - Logg deg på Origin-kontoen din for å nyte favorittspillene dine hjemme eller på reise.
English0:15 So, imagine you're standing on a street anywhere in America and a Japanese man comes up to you and says,
0:15 Innbill deg at du står på en gate et sted i USA og en japansk mann kommer bort til deg og spør,
EnglishI'm just going back and forth; I'm not getting anywhere.
EnglishPlay/Pause: Pause or resume playing a video by clicking anywhere in the video player.
Spill av / Sett på pause: Sett en video på pause eller begynn å spill den av igjen ved å klikke hvor som helst i videospilleren.
EnglishLearn how to enjoy your books anywhere you go.
Finn ut hvordan du kan lese bøkene dine uansett hvor du er.
English0:43 So, now imagine you're standing on a street, anywhere in Japan, you turn to a person next to you and say,
0:43 Innbill deg så at du står på en gate et sted i Japan, du snur deg til en person ved siden av deg og sier,
EnglishThis is one of my absolute favorite things anywhere.
EnglishSo why is such a plentiful and valuable material not recovered at anywhere near the rate of the less valuable material?
Hvorfor er da ikke et så rikelig og verdifullt materiale gjenvunnet i samme grad som mindre verdifulle materialer?
EnglishGoogle Play Newsstand is the easiest way to discover and get more out of the news and magazines you love, anywhere you go.
Google Play Aviskiosk er den enkleste måten å oppdage og få mer ut av nyheter og blader på, uansett hvor du er.
EnglishAnywhere on your body, it looks pretty much like this, and what I hope you can see is that there's all kinds of bacteria there.
Overalt på kroppen, ser det nok så likt ut som dette, og jeg håper dere forstår at det vil være all slags typer bakterier her.
EnglishAnd does it happen anywhere else?

Synonymer (engelsk) for "anywhere":

anywhere
English