Engelsk-norsk oversettelse av "anyway"

EN

"anyway" norsk oversettelse

EN

anyway {adverb}

volume_up
anyway (også: anyhow, regardless)
15:50 Anyway, she went to see this specialist.
15:50 Uansett, hun dro for å besøke denne eksperten, i et eike-panelt rom.
5:12 Anyway, you can all enjoy it for yourselves -- hopefully that search will work.
5:12 Uansett, dere kan alle nyte det for dere selv.
Anyway, he was really upset on the plane, and he said, "I'll never find another girl like Sarah."
Uansett, han var skikkelig lei seg på flyet, og han sa: "Jeg vil aldri finne en annen jente som Sarah."

Eksempler av "anyway" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English0:15 But anyway, this is about the evils of science, so I think it’s perfect.
0:15 Uansett, dette handler om de mørke sidene av vitenskapen, så jeg syns denne er perfekt.
English(Laughter) "And anyway, I am going away." (Laughter)
Jeg sa, "Jeg har ikke den fjerneste anelse." (Latter) "Of forresten så drar jeg min vei." (Latter)
EnglishBut anyway, every year we've taken the whole company on a ski trip.
Men uansett, hvert år har vi tatt hele selskapet på en skitur.
English5:12 Anyway, you can all enjoy it for yourselves -- hopefully that search will work.
EnglishAnyway, he was really upset on the plane, and he said, "I'll never find another girl like Sarah."
Uansett, han var skikkelig lei seg på flyet, og han sa: "Jeg vil aldri finne en annen jente som Sarah."
English15:50 Anyway, she went to see this specialist.
15:50 Uansett, hun dro for å besøke denne eksperten, i et eike-panelt rom.
English(Music) This is not Talking Heads, in the picture anyway.
(Musikk) Dette er ikke Talking Heads, på bildet i alle fall.
EnglishNow, I'm not sure I would have necessarily recommended everyone at TED to go and check it out anyway.
Nå er jeg ikke sikker på om jeg nødvendigvis hadde anbefalt alle hos TED å skulle sjekke den ut uansett.
English14:54 He didn't find it as humorous as I did, anyway.
14:54 Men han syntes ikke det var så morsomt som jeg gjorde.
EnglishThe rain and the wind will take them off anyway.
English7:34 Anyway, we moved from Stratford to Los Angeles, and I just want to say a word about the transition, actually.
7:34 Uansett, vi flyttet fra Stratford til Los Angeles, og jeg vil bare si to ord om overgangen, Min sønn ville ikke bli med.
EnglishBut anyway, off to the world of ice.
EnglishIf you're absolutely sure that your destination is trustworthy, you can choose to open the website by clicking Proceed anyway.
Hvis du er helt sikker på at destinasjonen er pålitelig, kan du velge å åpne nettstedet ved å klikke på Fortsett likevel.
EnglishA marble statue could wave its hand at us; the atoms that make up its crystalline structure are all vibrating back and forth anyway.
En marmorstatue kunne vinket til oss; alle atomene som krystallstrukturen består av vibrerer frem og tilbake uansett.
EnglishWell, pretty well anyway.
EnglishIf you're absolutely sure that the site you're visiting is secure, you can choose to continue to the site by clicking Proceed anyway.
Hvis du er helt sikker på at nettstedet du besøker, er sikkert, kan du velge å fortsette til nettstedet ved å klikke på Fortsett likevel.
EnglishUse the browser prompts or the shield icon in the address bar to enable insecure content on this page (for example, in Chrome you can click Load anyway).
Bruk nettleserspørsmålene eller skjoldikonet i adressefeltet for å tillate usikkert innhold på denne siden (i Chrome kan du f.eks. klikke på Last inn likevel).
EnglishBut I know she will anyway, so instead I'll always keep an extra supply of chocolate and rain boots nearby, because there is no heartbreak that chocolate can't fix.
Men, jeg vet hun gjør det uansett, så istedet vil jeg alltid ha et ekstra lager av sjokolade og regnstøvler i nærheten, for det er ikke den sorg sjokolade ikke kan fikse.

Synonymer (engelsk) for "anyway":

anyway