Engelsk-norsk oversettelse av "anyone"

EN

"anyone" norsk oversettelse

NO
EN

anyone {pronomen}

volume_up
anyone (også: some, somebody, someone)
So I have no responsibility to anyone but myself and the subjects.
Så jeg har ikke noe ansvar overfor noen andre enn meg selv og de involverte.
Is anyone paying attention to some of the things these guys do?
Er det noen som følger med på enkelte ting disse folkene gjør?
I know more British grandmothers than anyone in the universe.
Jeg kjenner flere britiske bestemødre enn noen annen i universet.

Eksempler av "anyone" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishBecause, as he says, "You don't need anyone's permission to make something great."
Fordi, som han sier, "Du trenger ikke noens tillatelse til å lage noe stort."
EnglishAnyone can create a certificate claiming to be whatever website they choose.
Alle kan opprette et sertifikat og gi seg ut for å være hvilket som helst nettsted.
EnglishThe "About" tab and "Posts" tab will always appear to anyone who visits the profile page.
«Info»-fanen og «Innlegg»-fanen vises alltid for alle som besøker profilsiden.
EnglishYou can't see how different your search results are from anyone else's.
Du kan ikke se hvor annerledes dine søkeresultater er i forhold til alle andre sine.
English10:58 JC: And has anyone ever discovered which secret was yours in the book?
10:58 JC: Har noen funnet hvilken av hemmeligheten som er dine i boka?
EnglishSo I have no responsibility to anyone but myself and the subjects.
Så jeg har ikke noe ansvar overfor noen andre enn meg selv og de involverte.
EnglishSomething set to Anyone with the link is like an unlisted phone number.
Something set to Anyone with the link is like an unlisted phone number.
EnglishTo anyone considering NAND2Tetris, it's a tough journey, but you'll be profoundly changed."
For alle som vurderer NAND2Tetris, det er en tøff reise, men du vil bli dypt forandret."
EnglishI asked people to anonymously share an artful secret they'd never told anyone before.
Jeg spurte folk om å dele anonymt en kunstnerisk hemmelighet som de ikke har fortalt noen før.
EnglishAnyone can add you to one of their circles, but that doesn't mean you have to add them back.
Alle kan legge deg til i kretser, men det betyr ikke at du trenger å legge til dem også.
EnglishYou can keep SafeSearch turned on for anyone who uses your computer by locking SafeSearch.
Du kan holde Sikkert Søk påslått for alle som bruker datamaskinen din, ved å låse Sikkert Søk.
EnglishIn case anyone out there is looking for a job in a recession, that's the page to go to.
I tilfelle noen av dere der ute ser etter en jobb i nedgangstidene, er dette siden man bør gå til.
EnglishAnyone living in that house can tell the time just by the smell.
Hvem som helst i huset kan si hva klokken er bare ved hjelp av lukten.
EnglishWe just started answering questions and making decisions because someone, anyone, had to.
Vi bare startet å svare på spørsmålene å ta avgjørelsene fordi noen, hvem som helst, måtte gjøre det.
EnglishAnyone who has you in a circle can see your event in their stream.
Alle som har deg i en krets, kan se eventet ditt i strømmen sin.
EnglishDo not promote your site (or let anyone do so) using policy violating techniques:
Ikke markedsfør nettstedet ditt (eller la andre gjøre det) ved hjelp av teknikker som bryter retningslinjene:
EnglishIf there's anyone who wants their life to look like this, it would be me, but it doesn't work.
Hvis det er noen som ønsker at livet deres skal se slik ut, så er det meg, men det fungerer ikke.
EnglishAnyone in a video Hangout in Google+ can add others, including people who are not in your circles.
Alle i en video-Hangout på Google+ kan legge til andre – også folk som ikke er i kretsene dine.
EnglishI know more British grandmothers than anyone in the universe.
Jeg kjenner flere britiske bestemødre enn noen annen i universet.
EnglishIs anyone paying attention to some of the things these guys do?
Er det noen som følger med på enkelte ting disse folkene gjør?