Engelsk-norsk oversettelse av "anymore"

EN

"anymore" norsk oversettelse

NO
EN

anymore {adverb}

volume_up
anymore (også: further, more, more, any longer)
If you said to them, "Don't do this anymore," they'd wonder what you were talking about.
Hvis du sa til dem: "Ikke gjør dette mer", ville de lure på hva du snakket om.
Some refuse to give up and hold on to the bitter end, while others can't take it anymore and crumble in a fit of dramatic passion.
Noen nekter å gi opp og holder ut til den bitre enden, mens andre ikke klarer mer og raser sammen i et anfall av dramatisk lidenskap.
anymore (også: further, any longer)
So, now it's not about the leader anymore; it's about them, plural.
Så nå er det ikke om lederen lenger, det er om dem, flertall.
When you don’t need it anymore, swipe the reminder away.
Når du ikke trenger påminnelsen lenger, sveiper du den til side.
And I woke up one day and I said, "I don't need Prozac anymore."
Og jeg våknet opp en dag og sa, "Jeg trenger ikke Prozac lenger."

Eksempler av "anymore" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishIf you said to them, "Don't do this anymore," they'd wonder what you were talking about.
Hvis du sa til dem: "Ikke gjør dette mer", ville de lure på hva du snakket om.
EnglishIf you don’t want to use your Google+ account with a game anymore, you can disconnect your account.
Hvis du ikke ønsker å bruke Google+-kontoen din i et spill, kan du koble fra kontoen.
EnglishIf you're an amateur, you don't have access to our machine anymore.
Hvis du er en amatør, har du ikke lenger tilgang til vår maskin.
EnglishAnd I woke up one day and I said, "I don't need Prozac anymore."
Og jeg våknet opp en dag og sa, "Jeg trenger ikke Prozac lenger."
EnglishSo, now it's not about the leader anymore; it's about them, plural.
Så nå er det ikke om lederen lenger, det er om dem, flertall.
EnglishThink about it for a second: there is no standard Google anymore.
Tenk på det et øyeblikk: det er ingen standard Google lengre.
EnglishWhen you don’t need it anymore, swipe the reminder away.
Når du ikke trenger påminnelsen lenger, sveiper du den til side.
English20:49 All right, recently I started a public art project where I don't use my artwork anymore.
20:49 Så i det siste har jeg startet et offentlig kunstprosjekt hvor jeg ikke bruker min egen kunst lenger.
English3:59 Michael Moriarty's Wife: He's not the same person anymore.
EnglishIt's the reason we're not in the Dark Ages anymore.
Det er en grunn til at vi ikke er i " De mørke årene" lenger.
EnglishThe only reason these people buy touch tone phones is because you can't buy rotary phones anymore.
Den eneste grunnen til at disse folka kjøper telefoner med knapper er fordi man ikke får kjøpt skivetelefoner lengre.
EnglishI didn't have to talk to the flight attendant anymore.
EnglishDelete labels: If you see a label that you don't want anymore, click remove in the "Remove label" column.
Slett etiketter: Hvis du ser en etikett som du ikke vil bruke lenger, klikker du på fjern i kolonnen «Fjern etikett».
EnglishIf you decide that you don't need your Gmail address anymore, here's how you can remove Gmail from your Google Account:
Hvis du ikke trenger Gmail-adressen din lenger, kan du fjerne Gmail fra Google-kontoen din på følgende måte:
EnglishIt's just that we don't need it anymore.
EnglishFor he foretold of a period when people shall transform their swords into plowshares and will not learn war or make war anymore.
For han forutså en periode da folk skal omgjøre sine sverd til plogjern og ikke lenger vil lære krig og krige lenger.
EnglishAnd it's not our fault, anymore than it's our fault when our germs lay waste to people that haven't developed the immunity.
Og det er ikke vår feil, like lite som det er vår feil når våre smittestoffer ødelegger folkeslag som ikke har utviklet immunitet.
EnglishBut milk ain't good enough anymore.
EnglishThere's no discourse anymore.
EnglishSome refuse to give up and hold on to the bitter end, while others can't take it anymore and crumble in a fit of dramatic passion.
Noen nekter å gi opp og holder ut til den bitre enden, mens andre ikke klarer mer og raser sammen i et anfall av dramatisk lidenskap.

Synonymer (engelsk) for "anymore":

anymore
English