Engelsk-norsk oversettelse av "anybody"

EN

"anybody" norsk oversettelse

EN

anybody {pronomen}

volume_up
1. "somebody"
anybody
volume_up
noen {pron.} (det.)
Well, I'm really bothered by the fact that anybody would think that was hilarious.
Vel, jeg er virkelig plaget av at noen som helst ville ta dette forslaget som "festlig."
It had not occurred to me that anybody in his family could actually make something.
Tanken hadde ikke slått meg at noen i hans familie var i stand til å lage noe.
Anybody seen a ballet dancer's toes when they come out of the points?
Har noen sett en ballettdansers tær når de går ut av tåstillingen?
2. "no matter who"
anybody
If you're creative enough, playful enough, fun enough, can you get through to anybody?
Hvis du er kreativ nok, lekende nok, morsom nok, kan du ikke da nå gjennom til hvem som helst?
You had to participate in this idea of opening up your pages to be linked by anybody.
Du måtte delta i denne tanken om å åpne opp sidene dine til å bli lenket til fra hvem som helst.

Eksempler av "anybody" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishIt had not occurred to me that anybody in his family could actually make something.
Tanken hadde ikke slått meg at noen i hans familie var i stand til å lage noe.
EnglishWell, I'm really bothered by the fact that anybody would think that was hilarious.
Vel, jeg er virkelig plaget av at noen som helst ville ta dette forslaget som "festlig."
EnglishIn fact, I've never found anybody that doesn't like the light that goes out slowly.
Faktisk, jeg har aldri møtt noen som ikke liker at lyset slukkes sakte.
EnglishIf you're creative enough, playful enough, fun enough, can you get through to anybody?
Hvis du er kreativ nok, lekende nok, morsom nok, kan du ikke da nå gjennom til hvem som helst?
EnglishYou had to participate in this idea of opening up your pages to be linked by anybody.
Du måtte delta i denne tanken om å åpne opp sidene dine til å bli lenket til fra hvem som helst.
EnglishAnybody seen a ballet dancer's toes when they come out of the points?
Har noen sett en ballettdansers tær når de går ut av tåstillingen?
EnglishAnd they are doing density, new density, better than probably anybody else on the planet right now.
Og de satser på tetthet, ny tetthet, og gjør det bedre enn kanskje noen andre på planeten akkurat nå.
EnglishThe design is there in nature, but it's not in anybody's head.
EnglishNow the mechanism, as I said, for doing this, is you need to take out anybody pointing to those IP addresses.
Mekanismen for, som jeg sa, å kunne gjøre dette, er at du må fjerne enhver som peker til de IP-adressene.
EnglishAnd I gave it back because I didn't want anybody thinking that I do what I do for money -- I don't.
Jeg ga det tilbake fordi jeg ikke ville at noen skulle tro at jeg gjør det jeg gjør for pengene – det gjør jeg ikke.
EnglishI didn't tell anybody what I was doing.
English19:37 AM: I said to the receptionist -- I mean, I am just harried, and Sheryl's at my side -- I said, "Look, do you have anybody here who could help me?
19:37 AM: Jeg sa til resepsjonisten, jeg mener, jeg er helt forstyrret, og Cheryl er ved min side.
EnglishCan anybody see them as identical?
EnglishThey're not inspiring anybody.
EnglishAnd I've never seen anybody comment, looking at a football game, saying, "All those people in the stands, they have too much time on their hands."
Og jeg har aldri sett noen kommentere, når de ser en fotballkamp, at "De folkene der på tribunen, har alt for mye fritid."
EnglishIs anybody here on Orkut?
EnglishIt seems to me to be such a plausible, natural extension of the democratic principles we already have, that I'm shocked to think anybody would find that just ridiculous.
For meg virker det som en rimelig, naturlig utvidelse av de demokratiske prinsipper vi allerede har. at jeg synes det er sjokkerende at noen som helst ville ta det som latterlig.
EnglishDoes anybody remember what he told us? 98 percent. That is what we have done on this planet.
Det var bare 10,000 år siden. I går, i biologisk sammenheng Hva er disse tallene i dag? Noen som husker hva han fortalte oss? 98 prosent. Det er dette vi har gjort med planeten.
English5:29 There is a spectrum between mediocre work and good work, and as anybody who's worked as an artist or a creator knows, it's a spectrum you're constantly struggling to get on top of.
5:29 Det er et spekter mellom middelmådig arbeid og godt arbeid, og alle som har arbeidet som kunstner eller skaper vet, at det er et spekter du hele tiden strever med å komme til toppen av.
EnglishWe're not trying to teach anybody any specific thing.
Tillit til at de ikke skader seg, og tillit til at de ikke skader andre. Tinkering School følger ikke noe bestemt pensum. Og det er ingen prøver. Vi prøver ikke å lære noen noe spesielt.