Engelsk-norsk oversettelse av "anticipation"

EN

"anticipation" norsk oversettelse

EN

anticipation {substantiv}

volume_up
anticipation (også: expectation)
I felt a sense of relaxation tempered with anticipation.
Jeg opplevde en følelse av ro krydret med forventning.
10:06 When you're telling a story, have you constructed anticipation?
10:06 Når du forteller en historie, har du greid å skape forventning?
And I finally came across this fantastic quote by a British playwright, William Archer: "Drama is anticipation mingled with uncertainty."
Og til slutt kom jeg over dette fantastiske sitatet av en britisk dramatiker, William Archer: "Drama er forventning blandet med usikkerhet."
anticipation
I felt a sense of relaxation tempered with anticipation.
Jeg opplevde en følelse av ro krydret med forventning.
10:06 When you're telling a story, have you constructed anticipation?
10:06 Når du forteller en historie, har du greid å skape forventning?
And I finally came across this fantastic quote by a British playwright, William Archer: "Drama is anticipation mingled with uncertainty."
Og til slutt kom jeg over dette fantastiske sitatet av en britisk dramatiker, William Archer: "Drama er forventning blandet med usikkerhet."

Eksempler av "anticipation" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English10:06 When you're telling a story, have you constructed anticipation?
10:06 Når du forteller en historie, har du greid å skape forventning?
EnglishI felt a sense of relaxation tempered with anticipation.
Jeg opplevde en følelse av ro krydret med forventning.
EnglishAnd I finally came across this fantastic quote by a British playwright, William Archer: "Drama is anticipation mingled with uncertainty."
Og til slutt kom jeg over dette fantastiske sitatet av en britisk dramatiker, William Archer: "Drama er forventning blandet med usikkerhet."

Synonymer (engelsk) for "anticipation":

anticipation