Engelsk-norsk oversettelse av "antenna"

EN

"antenna" norsk oversettelse

NO
EN

antenna {substantiv}

volume_up
antenna (også: aerial)
The antenna used for this transmitter must not be co-located in conjunction with any other antenna or transmitter.
Antennen som brukes for denne senderen kan ikke være plassert sammen med en annen antenne eller sender.
To satisfy FCC and IC exposure requirements, a separation distance of at least 20 cm should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation.
For å overholde FCC- og ICC-kravene for eksponeringsgrense, må det være minst 20 cm mellom enhetens antenne og personer under bruk.
Under Industry Canada regulations, the radio transmitter(s) in this device may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.
I henhold til Industry Canada-regler, kan radiosenderne i denne enheten bare bruke en antenne med en type og maksforsterkning som er godkjent for senderen av Industry Canada.

Eksempler av "antenna" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishThe antenna used for this transmitter must not be co-located in conjunction with any other antenna or transmitter.
Antennen som brukes for denne senderen kan ikke være plassert sammen med en annen antenne eller sender.
EnglishTo satisfy FCC and IC exposure requirements, a separation distance of at least 20 cm should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation.
For å overholde FCC- og ICC-kravene for eksponeringsgrense, må det være minst 20 cm mellom enhetens antenne og personer under bruk.
EnglishUnder Industry Canada regulations, the radio transmitter(s) in this device may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.
I henhold til Industry Canada-regler, kan radiosenderne i denne enheten bare bruke en antenne med en type og maksforsterkning som er godkjent for senderen av Industry Canada.

Synonymer (engelsk) for "antenna":

antenna
dipole antenna
English