Engelsk-norsk oversettelse av "answer"

EN

"answer" norsk oversettelse

EN

answer {substantiv}

volume_up
1. "reply to e-mail"
answer (også: reply)
Answer as many questions as possible, and make sure your answers are accurate.
Svar på så mange spørsmål som mulig, og kontroller at svarene dine er riktige.
Answer as many questions as possible, and make sure your answers are accurate.
Svar på så mange spørsmål som mulig, og sørg for at svarene er nøyaktige.
In this short and funny talk, Terry Moore gives the surprising answer.
I dette korte og morsomme fordraget, gir Terry Moore et overraskende svar.
2. "response"
answer (også: reply)
Answer as many questions as possible, and make sure your answers are accurate.
Svar på så mange spørsmål som mulig, og kontroller at svarene dine er riktige.
Answer as many questions as possible, and make sure your answers are accurate.
Svar på så mange spørsmål som mulig, og sørg for at svarene er nøyaktige.
In this short and funny talk, Terry Moore gives the surprising answer.
I dette korte og morsomme fordraget, gir Terry Moore et overraskende svar.
3. "solution"
answer (også: reply)
Answer as many questions as possible, and make sure your answers are accurate.
Svar på så mange spørsmål som mulig, og kontroller at svarene dine er riktige.
Answer as many questions as possible, and make sure your answers are accurate.
Svar på så mange spørsmål som mulig, og sørg for at svarene er nøyaktige.
In this short and funny talk, Terry Moore gives the surprising answer.
I dette korte og morsomme fordraget, gir Terry Moore et overraskende svar.
answer (også: key, resort)

Eksempler av "answer" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAnswer as many questions as possible, and make sure your answers are accurate.
Svar på så mange spørsmål som mulig, og kontroller at svarene dine er riktige.
English1:19 Chris Anderson: Do you have a hunch or a hope for what the answer to that is?
1:19 Chris Anderson: Har du en tanke eller et håp om hva svaret kan være?
EnglishAnswer as many questions as possible, and make sure your answers are accurate.
Svar på så mange spørsmål som mulig, og sørg for at svarene er nøyaktige.
EnglishThe teacher only raises the question, and then stands back and admires the answer.
Læreren stiller bare spørsmålet, og trer så tilbake og beundrer svarene.
EnglishAnd I found my personal answer for this in those ancient comics that I was showing you.
Og jeg fant mitt personlige svar til dette i de eldgamle tegneseriene jeg viste dere.
EnglishIf you ask your question to Google on Chrome, the answer can be spoken to you.
Hvis du stiller spørsmålet ditt til Google på Chrome, kan svaret bli lest opp høyt for deg.
EnglishNow, I think we've found the answer -- I and a few of my colleagues.
Jeg tror faktisk at vi har funnet fram til svaret, jeg og et par av mine kolleger.
EnglishIn this short and funny talk, Terry Moore gives the surprising answer.
I dette korte og morsomme fordraget, gir Terry Moore et overraskende svar.
English0:22 Now, before we get to that answer, let me tell you about Chris Hosmer.
0:22 Før vi kommer til det svaret, la meg fortelle om Chris Hosmer.
English16:04 Second thing is, if God ever asks you a question, He already knows the answer.
16:04 Den andre tingen er; Hvis Gud noensinne spør deg et spørsmål, så vet han allerede svaret.
EnglishIt'll pat his brother on the shoulder, it'll answer the phone when it rings, it'll wave goodbye.
Det klapper broren hans på skulderen, det tar telefonen når det ringer, det vinker.
EnglishOur goal is to help you get the fastest answer to your question.
Vårt mål er å hjelpe deg med å få svar på spørsmålet ditt så raskt som mulig.
EnglishDon't tell me the answer."
Jeg vil heller forbli uvitende. Ikke gi meg forklaringen."
EnglishIf you’re unsure about an answer, provide your best guess.
Oppgi svaret du tror er riktig dersom du er usikker på spesifikke detaljer.
EnglishWell, the answer seems to be, the universe can create complexity, but with great difficulty.
Vel, svaret ser ut til å være at universet kan skape kompleksitet, men med store vanskeligheter.
EnglishIn a tour through the science of evolution by group selection, he proposes a provocative answer.
I en reise gjennom evolusjonsvitenskapen og gruppeseleksjon foreslår han et provoserende svar.
EnglishIf you ask a question, your answer may be spoken back to you.
Hvis du stiller et spørsmål, kan det hende svaret kommer som tale.
EnglishAnd for most of us, says Arthur Benjamin, the answer is no.
Og for de fleste av oss mener Arthur Benjamin at svaret er nei.
English9:09 YAB: You can also go to the website, answer -- respond to the questions also.
9:09 YAB: Dere kan også gå til nettstedet. Og svare på spørsmålene. 40 avgjørende spørsmål.
EnglishIf you’re unsure about an answer, provide your best guess.
Hvis du er usikker på et svar, får du gjette så godt du kan.

Synonymer (engelsk) for "answer":

answer