EN

announced {adjektiv}

volume_up
announced
announced

Eksempler av "announced" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishThen half of them announced their commitment to this goal to the room, and half didn't.
Halvparten av dem annonserte sitt løfte om å nå dette målet til rommet, og halvparten ikke.
EnglishBut those who had announced it quit after only 33 minutes, on average, and when asked afterwards, said that they felt much closer to achieving their goal.
Men de som hadde annonsert det sluttet etter bare 33 minutter, i gjennomsnitt, og når de ble spurt sa de at de følte de var mye nærmere å fullføre målet.

Synonymer (engelsk) for "announced":

announced
English
announcement