EN

to announce [announced|announced] {verb}

volume_up
1. "to make known"
to announce
to announce
Last month, I had the pleasure of announcing with Qualcomm Foundation something called the $10 million Qualcomm Tricorder X Prize.
Forrige måned hadde jeg gleden av å kunngjøre, sammen med Qualcomm Foundation, noe som kalles 10 million-dollar Qualcomm Tricorder X prisen.
Life Magazine helped in this effort by announcing the introduction of throwaways that would liberate the housewife from the drudgery of doing dishes.
Magasinet LIFE hjalp til med denne utfordringen ved å kunngjøre introduksjonen av engangsutstyr som skulle frigjøre husmoren fra slitet med å vaske opp.
to announce

Eksempler av "to announce" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishWhen you're ready to announce your page to even more people, make sure you're using Google+ as your page and click Home.
Når du er klar til å fortelle enda flere om siden din, kontrollerer du at du bruker Google+ som siden din og klikker på Startside.
EnglishWe're also continuing to experiment with additional font faces, and will be sure to announce any new options once they become available.
Vi fortsetter også å eksperimentere med andre skrifttyper, og vi kunngjør eventuelle nye alternativer når de blir tilgjengelige.
EnglishThis information is not available to screen reader users, and screen reader does not announce if a conversation contains unread messages.
Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for skjermleserbrukere, og skjermleseren annonserer ikke at en samtale inneholder uleste meldinger.

Synonymer (engelsk) for "announced":

announced
English
announcement