Engelsk-norsk oversettelse av "angle"

EN

"angle" norsk oversettelse

NO
EN

angle {substantiv}

volume_up
1. "in soccer"
angle (også: corner)

Eksempler av "angle" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English8:50 That's why, perhaps, you will try to have this angle of vision.
8:50 Det er hvorfor, kanskje, du vil prøve å å ha denne vinkelen på synet.
EnglishI raise the angle of vision, but it's still very -- selfish, selfish, egoiste -- yes, selfish.
Jeg øker vinkelen på synet, men det er stadig veldig -- selvisk, egoistisk -- ja selvisk.
English11:19 That's why every morning, now, because you are a good mutant, you will raise your angle of view.
11:19 Det er derfor hver morgen, nå, siden du er en god mutant, vil du løfte vinkelen på blikket ditt.
EnglishFrom this level, the more you can raise this angle of view, the more you will be important for the society.
Fra dette nivået, jo mer du kan heve denne vinkelen til blikket, dess mer vil du bli viktig for samfunnet.
EnglishThat means intelligent people are in this angle.
EnglishWe've brought it down to the tangent of an angle.
EnglishYou've got to get in the perfect position, with the perfect light, which then becomes shadowed by the angle you're at.
Du må komme deg i den perfekte stilling, med det perfekte lys, som du så skygger for med den vinkelen du er i.
EnglishAnd fourth, someone has something you thought you knew everything about, but they're introducing a new angle of looking at it.
Og for det fjerde, har noen noe som du trodde du visste alt om, men de introduserer en ny vinkel du kan se det fra.
English12:29 I got the camera angle wrong.
EnglishThis is "Big History": an enlightening, wide-angle look at complexity, life and humanity, set against our slim share of the cosmic timeline.
Dette er "Den store historien", et bredt og opplysende bilde av kompleksitet, livet og menneskeheten, holdt opp mot vår beskjedne andel av den kosmiske tidslinjen.
EnglishNexus 5 gives you a Full HD display so you can see every detail in lifelike color with less glare and a wider viewing angle—the perfect canvas for your moments.
Nexus 5 har en Full HD-skjerm, slik at du kan se alle detaljene i naturtro farger med mindre gjenskinn og en bredere synsvinkel – et perfekt lerret for de beste øyeblikkene dine.

Synonymer (engelsk) for "angle":

angle
right-angled triangle