Engelsk-norsk oversettelse av "Anderson"

EN

"Anderson" norsk oversettelse

EN

Anderson {egennavn}

volume_up
Anderson

Eksempler av "Anderson" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English1:19 Chris Anderson: Do you have a hunch or a hope for what the answer to that is?
1:19 Chris Anderson: Har du en tanke eller et håp om hva svaret kan være?
English18:06 Chris Anderson: While they're taking the podium away, just a quick question.
18:06 Chris Anderson: Et raskt spørsmål, mens vi rydder vekk podiet.
EnglishNo, Anderson, you're the god."
Etter konkurransen, ristet han sitt våte, skyhvite hår og sa, 'Du er en gud.' Nei, Anderson, du er guden."
English2:03 CA: Well, Philip Anderson may have been right.
English3:52 Chris Anderson: That's spectacular.
English6:51 Chris Anderson: Thank you.
English18:19 Chris Anderson: Oh yeah.
English15:04 Chris Anderson: Massimo, you told me earlier today that you had no idea, of course, that it would take off like this.
15:04 Chris Anderson: Massimo, du fortalte meg tidligere i dag at du ikke hadde noen anelse, selvfølgelig, at det skulle komme til å ta av på denne måten.
English1:32 Chris Anderson: So, that was sent to me by this man, a filmmaker, Jonathan Chu, who told me that was the moment he realized the Internet was causing dance to evolve.
1:32 Chris Anderson: Dette var sendt til meg av denne mannen, en filmskaper ved navn Jonathan Chu, som fortalte meg at dette var øyeblikket han innså at internett påvirket dans til å utvikle seg.