Engelsk-norsk oversettelse av "and so on"

EN

"and so on" norsk oversettelse

EN

and so on [eksempel]

volume_up
14:32 And this game has been played by university professors and so forth.
14:32 Og dette spillet har blitt spilt av universitetsprofessorer og videre.
And you can see, he's working between documents and graphics and so forth.
Som dere kan se, jobber han seg gjennom dokumenter og bilder og videre.
You know, the big communist revolutions, Russia and China and so forth.
Du vet, de store kommunistiske revolusjonene, Russland og Kina og videre.

Eksempler av "and so on" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English3:15 So then you look around, you're under a canopy and you say, "This is good."
3:15 Så ser du deg omkring, du er under en fallskjerm, og sier "Dette er bra."
EnglishSo no matter how lazy you feel, you're not really intrinsically doing nothing.
Så uansett hvor lat du måtte føle deg, gjør du ikke egentlig i bunnen ingenting.
EnglishSo I go into my business room, I pull out a three-inch stack of business cards.
Jeg gikk inn på hjemmekontoret, fant en stabel med visittkort, tre tommer tykk.
EnglishSo on the bottom trace, you can see an example of irregular vocal fold tremor.
Så på det nederste sporet kan du se et eksempel av irregulær stemmebåndskjelving.
English1:56 So the question was, can it actually find marijuana in students' lockers?
1:56 Så, spørsmålet er om den er i stand til å finne marihuana i elevenes skap?
EnglishAnd so the purpose of influence is to speak up for those who have no influence.
Så hensikten med innflytelse er å tale saken til dem som ikke har innflytelse.
EnglishSo what we have, increasingly, is cell phones just permeating out through society.
Det vi ser er at mobiltelefoner i økende grad sprer seg gjennom hele samfunnet.
EnglishSo I wrote at the top of the manila folder, and I started looking at the data.
Så det er hva jeg skrev på toppen av mappen, og jeg begynte å se på alle dataene.
EnglishSpectacular picture here of ATLAS under construction so you can see the scale.
Spektakulært bilde her av ATLAS mens det ble bygd slik at dere kan se størrelsen.
English"We're so far out, the waste from our fish gets distributed, not concentrated."
"Vi er så langt ute, at avfallet fra fisken vår blir spredt, og ikke konsentrert".
EnglishSo, it wasn't until five months after he was home that he would read that journal.
Så det var ikke før fem måneder etter hjemkomsten at han leste fra journalen sin.
EnglishSo given a dozen news stories, we will preferentially look at the negative news.
Så hvis vi får et dusin nyheter, vil vi fortrinnsvis merke oss de negative nyhetene.
EnglishSo you look around, where you're going to land, you try to make yourself ready.
Så du ser deg rundt, hvor du kommer til å lande, og du prøver å forberede deg selv.
EnglishIn fact it's so prevalent that it cuts to the core of evidence-based medicine.
Faktisk er det så utbredt at det skjærer til kjernen av bevisbasert legevitenskap.
EnglishAnd so the parents, quite sensibly, said, "10 shekels to pick my kid up late?
Og dermed sa foreldrene, fornuftig nok, "10 shekel for å hente barnet mitt seint?
EnglishEven your sexual organs get more blood flow, so you increase sexual potency.
Til og med kjønnsorganene får mer blodtilførsel, så du får økt potens (sexlyst).
EnglishSo, I wanted to say, Paul, I'm happy you're here, because I know you have my back.
Så jeg ønsker å si: "Paul - jeg er glad du er her, for jeg vet at du støtter meg."
English5:20 There was even a little soprano solo in the piece, and so I had auditions.
5:20 Det var til og med en liten soprano solo i stykket, så vi hadde opptaksprøver.
English12:14 So, I take my inspiration from something that happened 2,500 years ago.
12:14 Derfor henter jeg min inspirasjon fra noe som skjedde for 2 500 år siden.
EnglishSo, he was like a kid in a candy store.
"Herregud, herregud, det rører på seg igjen!" Han var som et barn i en godtebutikk.

Synonymer (engelsk) for "and so on":

and so on

Lignende oversettelser av "and so on" på norsk

on preposisjon
Norwegian
and bøying
Norwegian
so adverb
Norwegian