Engelsk-norsk oversettelse av "to and from"

EN

"to and from" norsk oversettelse

EN

to and from {adverb}

volume_up
1. "back and forth"
to and from (også: back and forth)
For example, you can use the verb "go" and the prepositions "to" and "from" in a literal, spatial sense.
For eksempel kan du bruke verbet "gå" og preposisjonen "til" og "fra" med en bokstavelig, romlig betydning.
to and from (også: back and forth)
Here, they play three dazzling songs in three different keys, passing the lead back and forth from fiddle to banjo to guitar.
Her spiller de tre briljante låter i tre forskjellige durer, hvor føringen går fram og tilbake fra fele til banjo til gitar.

Eksempler av "to and from" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishPressing Escape from this location will take you back to the main document area.
Pressing Escape from this location will take you back to the main document area.
EnglishThe settings available in order from highest bandwidth to lowest bandwidth are:
De tilgjengelige innstillingene er som følger, fra høyest til lavest båndbredde:
EnglishThe payout report issued in March will contain all sales from February 14 - 28.
Utbetalingen rapport utgitt i mars vil inneholde alt salg fra 14 til 28 februar.
English17:21 I said, "You won't believe the children who told me and where they're from."
17:21 Jeg sa, "Du vil ikke tro hva barna har fortalt meg og hvor de kommer fra."
EnglishPeople can open a browsing window by clicking Browse as Guest from the launcher.
Brukere kan åpne et nettleservindu ved å klikke på Surf som gjest i programlisten.
EnglishGet support for installing apps, extensions, and themes from the Chrome Web Store.
Få støtte til installasjon av apper, utvidelser og temaer fra Chrome Nettmarked.
EnglishDevelopers can choose to update items you’ve installed from the Chrome Web Store.
Utviklere kan velge å oppdatere artikler du har installert fra Chrome Nettmarked.
EnglishYou can preview full-length tracks from Google Play an unlimited number of times.
Du kan forhåndslytte til hele sanger fra Google Play et ubegrenset antall ganger.
English., copy and pasting) of stories from one publisher to another.
Kopiering (dvs. kopiering og innliming) av artikler fra én utgiver til en annen.
EnglishYou protect yourself from all the unexpected miseries or hurt that might show up.
Du beskytter deg selv fra all uventet elendighet eller smerte som måtte dukke opp.
English"We're so far out, the waste from our fish gets distributed, not concentrated."
"Vi er så langt ute, at avfallet fra fisken vår blir spredt, og ikke konsentrert".
EnglishYou can select a publisher’s icon to find more content available from a source.
Du kan velge utgiverikoner for å finne mer innhold som er tilgjengelig fra kilder.
EnglishIt gained credibility from both the Lebanese and the international community.
Det høstet kredibilitet fra både det libanesiske og det internasjonale samfunnet.
EnglishPeople are coming in from Queens, transferring from the E train to the 6 train.
Folk har kommet inn til New York fra Queens, skiftet fra E-toget til 6 toget.
English12:14 So, I take my inspiration from something that happened 2,500 years ago.
12:14 Derfor henter jeg min inspirasjon fra noe som skjedde for 2 500 år siden.
EnglishThen click Remove next to the email address you want to remove from your account.
Deretter klikker du på Fjern ved siden av e-postadressen du vil fjerne fra kontoen.
EnglishThe remaining results can be accessed by clicking the More results from link.
Du kan se resten av resultatene ved å klikke på Flere resultater fra koblingen.
EnglishYou can make reservations for a place using OpenTable right from Google+ Local.
Du kan bestille på et sted ved hjelp av OpenTable direkte fra Google+ Lokalt.
EnglishAt this time, it isn't possible to edit or delete items from your transactions.
Det er for øyeblikket ikke mulig å redigere eller slette oppføringer i kjøpsloggen.
English0:11 I'm a medical illustrator, and I come from a slightly different point of view.
0:11 Jeg er en medisinsk illustratør og jeg kommer fra en litt annen bakgrunn.

Lignende oversettelser av "to and from" på norsk

and bøying
Norwegian
from preposisjon
Norwegian
to benefit from verb
away from adverb
apart from adverb
protect from preposisjon
Norwegian