Engelsk-norsk oversettelse av "and"

EN

"and" norsk oversettelse

NO
volume_up
And? [eksempel]
NO
NO

"and" engelsk oversettelse

EN
EN

and {bøying}

volume_up
and (også: plus)
You’ll be able to rename, crop, rotate, as well as adjust brightness and contrast.
Du kan gi nytt navn, beskjære, rotere og justere lysstyrke og kontrast.
"Pro-speras," "speras," hope -- in accordance with our hopes and expectations.
"Pro-speras," "speras," håp -- i overenstemmelse med våre håp og forventninger.
We have the manufacture of the car, the disposal of the car, all of the parking and freeways and so on.
Vi har produksjonen av bilen, vraking av bilen, all parkeringen og motorveier og så videre.
and
We have the manufacture of the car, the disposal of the car, all of the parking and freeways and so on.
Vi har produksjonen av bilen, vraking av bilen, all parkeringen og motorveier og videre.
(Laughter) And then I said, "It's bad, right?"
gjør hun slik som dette.
So to make the experiment, I knew I'd have to go into the brain and manipulate oxytocin directly.
for å lage eksperimentet, visste jeg at jeg måtte gå inn i hjernen og manipulere oksytosin direkte.
NO

and {hankjønn/hunkjønn}

volume_up
and
Ja, jeg vet at mange ganger så opptrer vi som ender, men du er ikke en and.
Well now, I know a lot of times we act like ducks, but you're not a duck.
Og han sa: «Jeg har ikke noe større ansvar for å ta vare på miljøet enn en and har.»
And he was saying, "I'm no more responsible to take care of this environment than a duck is."

Synonymer (engelsk) for "Bosnia and Herzegovina":

Bosnia and Herzegovina