Engelsk-norsk oversettelse av "to analyze"

EN

"to analyze" norsk oversettelse

EN

to analyze [analyzed|analyzed] {verb}

volume_up
to analyze (også: to analyse)
Powerful, flexible and easy-to-use features let you see and analyze your traffic data in an entirely new way.
Med kraftige, fleksible og brukervennlige funksjoner kan du se og analysere trafikkdata på en helt ny måte.
The Google Play Developer Console provides the tools needed to analyze and act on your these user insights.
Utviklerkonsollen for Google Play har verktøyene som trengs for å analysere brukerstatistikk, og ta besutninger basert på dette.
We then use a branch of mathematics called control theory to analyze these models and also to synthesize algorithms for controlling them.
Deretter bruker vi en gren av matematikk kalt kontrollteori for å analysere disse modellene samt komponere algoritmer for å kontrollere de.

Eksempler av "to analyze" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English5:04 Now, how do we analyze samples like this one that contain more plastic than plankton?
5:04 Nå, hvordan analyserer vi prøver som dette som inneholder mer plast enn plankton?
EnglishOn occasion, Goggles may analyze images from other applications as well.
On occasion, Goggles may analyze images from other applications as well.
EnglishPowerful, flexible and easy-to-use features let you see and analyze your traffic data in an entirely new way.
Med kraftige, fleksible og brukervennlige funksjoner kan du se og analysere trafikkdata på en helt ny måte.
EnglishThe Google Play Developer Console provides the tools needed to analyze and act on your these user insights.
Utviklerkonsollen for Google Play har verktøyene som trengs for å analysere brukerstatistikk, og ta besutninger basert på dette.
EnglishFor quick ad layout, you can also use Google ad layout recommendations, which analyze your template and suggest an optimal configuration for AdSense earnings.
Da analyseres malen din, og du får forslag til optimal konfigurasjon, slik at du får gode AdSense-inntekter.
EnglishPivot table reports are particularly useful when you want to narrow down a large data set or analyze relationships between data points.
Pivot table reports are particularly useful when you want to narrow down a large data set or analyze relationships between data points.
EnglishWe then use a branch of mathematics called control theory to analyze these models and also to synthesize algorithms for controlling them.
Deretter bruker vi en gren av matematikk kalt kontrollteori for å analysere disse modellene samt komponere algoritmer for å kontrollere de.
EnglishIf we analyze the mathematical model of this machine with only two working propellers, we discover that there's an unconventional way to fly it.
Dersom vi analyserer de matematiske modellene av denne maskinen med kun to fungerende propeller, oppdater vi at det er en uordinær måte å fly den på.
EnglishAs you design your app and prepare for publishing, make sure to review Google Play policies and analyze all of your content.
Mens du designer appen og gjør deg klar til å publisere den, må du ikke glemme å lese gjennom retningslinjene for Google Play og ta en nøye vurdering av alt innholdet ditt.
EnglishEach of these graph types serves to show your data in a way that makes it easy for you to understand and provides the essential information for you to analyze activity on your account.
Hensikten bak hver enkelt av disse diagramtypene er å vise dataene på en måte som er enkel å forstå, og gi informasjon som er viktig når du skal analysere aktivitet på kontoen din.

Synonymer (engelsk) for "analyzer":

analyzer
English