Engelsk-norsk oversettelse av "analysis"

EN

"analysis" norsk oversettelse

NO
EN

analysis {substantiv}

volume_up
1. alminnelig
And in our analysis of the American states, we find rather the same contrast.
Og i vår analyse av de Amerikanske statene, finner vi tilsvarende kontraster.
Webmaster resources Website tracking and logging Site traffic analysis
Ressurser for nettansvarlige Sporing og logging for nettsteder Analyse av nettstedtrafikk
This type of analysis can uncover potential trends or gaps.
En slik analyse kan avdekke potensielle trender eller hull.
2. matematikk
And in our analysis of the American states, we find rather the same contrast.
Og i vår analyse av de Amerikanske statene, finner vi tilsvarende kontraster.
Webmaster resources Website tracking and logging Site traffic analysis
Ressurser for nettansvarlige Sporing og logging for nettsteder Analyse av nettstedtrafikk
This type of analysis can uncover potential trends or gaps.
En slik analyse kan avdekke potensielle trender eller hull.
3. kjemi
And in our analysis of the American states, we find rather the same contrast.
Og i vår analyse av de Amerikanske statene, finner vi tilsvarende kontraster.
Webmaster resources Website tracking and logging Site traffic analysis
Ressurser for nettansvarlige Sporing og logging for nettsteder Analyse av nettstedtrafikk
This type of analysis can uncover potential trends or gaps.
En slik analyse kan avdekke potensielle trender eller hull.

Eksempler av "analysis" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAnd in our analysis of the American states, we find rather the same contrast.
Og i vår analyse av de Amerikanske statene, finner vi tilsvarende kontraster.
EnglishI can tell with data analysis what you're going to do before you even do it.
Jeg kan med dataanalyse si hva du kommer til å gjøre før du faktisk gjør det.
EnglishThat’s why we use lots of data and analysis to make our recommendations.
Det er derfor vi bruker store mengder data og analyser for å kunne gi anbefalinger.
EnglishWebmaster resources Website tracking and logging Site traffic analysis
Ressurser for nettansvarlige Sporing og logging for nettsteder Analyse av nettstedtrafikk
EnglishThis type of analysis can uncover potential trends or gaps.
En slik analyse kan avdekke potensielle trender eller hull.
EnglishNew recommendations use new data and improved analysis.
Nye anbefalinger er basert på nye data og forbedrede analyser.
EnglishWe've had economic analysis pointing out that, not only can we afford it, it's cheaper to act early.
Vi har hatt økonomiske analyser som peker på at vi ikke bare har råd til det, det er billigere å reagere fort.
EnglishThe sound is immediately discarded after analysis and is not stored on the device or sent to Google.
Lyden forkastes umiddelbart etter at den er analysert, og blir verken lagret på enheten eller sendt til Google.
Englishanalysis tool of Google webmaster tools to test changes to that file and make sure those changes allow access.
i Googles verktøy for nettredaktører til å undersøke endringene i filen og kontrollere at de gir tilgang.
EnglishWe are continually developing our analysis.
EnglishGoogle BigQuery is a web service that lets you do interactive analysis of massive datasets—up to billions of rows.
Google BigQuery er en nettjeneste du kan bruke for å foreta interaktiv analyse av store datasett – opptil flere milliarder rader.
EnglishIf we just prolong the trends, without any real advanced analysis, to 2050, there are two things that can increase the energy use.
Om vi bare forlenger trendene, uten noen form for avansert analyse, til 2050, så er det to ting som kan øke energiforbruket.
EnglishAnd it got me wondering: If you took all this data and put it through statistical analysis, could you reverse engineer a TEDTalk?
Og det fikk meg til å undre: Om man tok all denne informasjonen og puttet den gjennom en statistisk analyse kunne man lage en TED talk?
EnglishWe're continually improving our analysis, so you may see a different recommendation for your template if you view it again later.
Vi forbedrer stadig analyseringsfunksjonen, så det kan hende du får en annen anbefaling for malen hvis du bruker funksjonen på nytt senere.
EnglishWe have an absolute rule that if our data source has data for one of the countries we're looking at, it goes into the analysis.
Vi har en regel vi følger fullt ut og det handler om at dersom det eksisterer et datagrunnlag for et land vi undersøker, ja da tar vi det alltid med i analysen.
EnglishAnd a similar analysis, I think, can apply to the potential awkwardness of a sexual solicitation, and other cases where plausible deniability is an asset.
Og en lignende analyse, tror jeg, kan brukes på det mulige ubehaget ved en forespørsel om sex, og andre tilfeller hvor troverdig benektelse er en fordel.
EnglishIn fact, I did it first in a four-day very intensive data analysis, where I went back, pulled these interviews, pulled the stories, pulled the incidents.
Først hadde jeg faktisk en fire dagers meget intens dataanalyse hvor jeg gikk tilbake og så på de ulike intervjuene, de ulike historiene og de ulike hendelsene.
EnglishThe amount of IQ in good numeric analysis, both inside Google and Microsoft and outside, with analysts and people of various opinions -- should they have spent on that?
Den samlede hjernekraften i tallanalyse, både i Google og i Microsoft og utenfor, med analytikere og folk med varierte meninger - burde de ha brukt penger på det?
EnglishI had to do an analysis about the energy used in the world.
4:43 Så hvordan har det seg at noe som alle bruker skal holdes unna andre, hva er spesielt med dette? Jeg måtte gjøre en analyse av energiforbruket i verden.
EnglishYes; once you've linked your AdSense and Analytics accounts you can continue to use your Analytics account for tracking and traffic analysis just as you have in the past.
Ja. Når du har koblet sammen AdSense- og Analytics-kontoen din, kan du fortsette å bruke Analytics-kontoen til sporings- og trafikkanalyse på samme måte som du har gjort tidligere.

Synonymer (engelsk) for "analysis":

analysis