Engelsk-norsk oversettelse av "amount"

EN

"amount" norsk oversettelse

NO
EN

amount {substantiv}

volume_up
Og det er en massiv mengde med informasjon.
Very hard to find something that, to everybody, is a very beautiful thing, without a certain amount of information packed in there before.
Svært vanskelig å finne noe som, for alle, er en veldig vakker ting, uten en viss mengde forhåndsinformasjon.
I'm going to find that out, and when I find that out, I'm going to prevent a huge amount of damage that he could cause.
Jeg skal finne det ut, og når jeg har funnet det ut, så skal jeg forhindre en enorm mengde skader som han kunne ha skapt.

Eksempler av "amount" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAnd what I've noticed is -- first of all, you get an incredible amount of email.
Og det jeg har lagt merke til er, for det første får du enorme mengder e-post.
EnglishKeep in mind this feature may use a large amount of data on your mobile device.
Vær oppmerksom på at denne funksjonen kan bruke mye data på mobilenheten din.
EnglishIt's the last major material to be recovered in any significant amount on the Earth.
Det er det siste store materialet til å gjenvinnes i en betydelig grad på jorden.
EnglishIt packs a huge amount of data, and our brains are uniquely wired to decode it.
Det inneholder enorme datamengder, og våre hjerner er spesialtilpasset til å forstå det.
EnglishNone of these techniques result in any amount of recycling in any significant way.
Ingen av disse teknikkene fører til resirkulering i noen betydelig grad.
EnglishAnd they get a message by computer saying person one sent you this amount of money.
Og de får en beskjed via datamaskinen som sier person én sendte deg denne mengden penger.
EnglishThe amount that’s required for Alice to rank above the next best ad -- Bob’s -- is $3.01.
For å komme høyere enn Bob, som har den nest beste annonsen, må Alice by 24,08 NOK.
EnglishUnless otherwise indicated in your account, there is no maximum payout amount.
Med mindre noe annet er indikert i kontoen din, er det ikke noe maksbeløp for utbetalinger.
EnglishAnd all of these things combine to create an enormous amount of torque on the planet.
Alt dette kombineres for å skape et enormt dreiemoment på planeten.
EnglishAnd the other thing we saw is the amount of money doesn't matter that much.
Og det andre vi så var at beløpet ikke gjorde noen stor forskjell.
EnglishThe Location Reporting update frequency isn't a fixed amount of time.
Oppdateringsfrekvensen for posisjonsrapportering foregår ikke etter noe fast tidsskjema.
EnglishFlash attack is a game where players must navigate through the maze in the least amount of time.
I Flash Attack-spillet skal spillere navigere gjennom en labyrint på kortest mulig tid.
EnglishNow, it may bring a certain amount of comfort, but that comfort lasts only about 20 minutes or so.
Riktignok kan det føre med seg noe trøst, men den trøsten varer i omkring 20 minutter.
EnglishSome promotional codes add a set amount to your Google Play balance.
Some promotional codes add a set amount to your Google Play balance.
EnglishAny changes in exchange rates will not affect the amount refunded.
Eventuelle endringer i valutakurser påvirker ikke refusjonsbeløpet.
EnglishBefore tossing your equipment, think a minute about how to reduce the amount of WEEE you create.
Før du kaster utstyret, bør du tenke over hvordan du kan begrense mengden EE-avfall du skaper.
English(Laughter) The amount of time and effort that went into that is absolutely incredible.
ALSO, THE GAME." (Latter) Tiden og engasjementet som gikk med til dette er helt utrolig.
EnglishNote that “amount” below can refer to either Amount (Buyer currency) or Amount (Merchant currency).
Merk deg at «sum» nedenfor kan vise til enten sum i kjøpers valuta eller sum i selgers valuta.
English1:55 So the body has the ability to regulate the amount of blood vessels that are present at any given time.
1:55 Så kroppen har evnen til å regulere mengden blodkar som er tilstede til enhver tid.
EnglishTo find out your maximum payment amount, do the following:
Du kan finne det maksimale betalingsbeløpet ved å gjøre følgende:

Synonymer (engelsk) for "amount":

amount