Engelsk-norsk oversettelse av "among"

EN

"among" norsk oversettelse

EN

among {preposisjon}

volume_up
1. alminnelig
among (også: amid)
I started experimenting with other subjects, among them, for example, pronunciation.
Jeg begynte å eksperimentere med andre emner, blant dem, for eksempel, uttale.
In fact, the HIV prevalence rate is 1.3 percent among adults.
HIV-raten er faktisk 1,3 prosent blant voksne.
The difference goes from 11 percent down to four percent, and it is even bigger among women.
Forskjellen går fra 11 prosent ned til fire prosent, og forskjellen er enda større blant kvinner.
among (også: amid)
2. "mingling or intermixing"
among (også: amid)
I started experimenting with other subjects, among them, for example, pronunciation.
Jeg begynte å eksperimentere med andre emner, blant dem, for eksempel, uttale.
In fact, the HIV prevalence rate is 1.3 percent among adults.
HIV-raten er faktisk 1,3 prosent blant voksne.
The difference goes from 11 percent down to four percent, and it is even bigger among women.
Forskjellen går fra 11 prosent ned til fire prosent, og forskjellen er enda større blant kvinner.
among (også: between, between)
0:22 One thing is distant relationships among human languages.
0:22 En ting er fjerne forbindelser mellom menneskepråk.
It’s not possible to specify an order of connection preference among multiple wireless networks.
Det er ikke mulig å angi rekkefølgen for foretrukket tilkobling mellom flere trådløse nettverk.
And what if we go back beyond that single ancestor, when there was presumably a competition among many languages?
Og hva om det går tilbake før den stamfaren, der det sikkert var konkurranse mellom forskjellige språk?

Eksempler av "among" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishI started experimenting with other subjects, among them, for example, pronunciation.
Jeg begynte å eksperimentere med andre emner, blant dem, for eksempel, uttale.
EnglishWe wanted to see if this holds true everywhere in the world or just among wealthy countries.
Vi ønsket å se om dette var sant overalt i verden eller bare i velstående land.
EnglishHow can you build a sense of shared purpose among people of many ages and skill sets?
Hvordan kan du bygge en følelse av felles formål på tvers av folk med ulik alder og kompetanse.
EnglishAnd if you're among the people who create the stuff, easy is hard.
Og om du er en av de som produserer slike ting, enkelhet er vanskelig.
EnglishAdvertisers will soon see your ad placement among the available places on which to display their ads.
Annonsørene får snart mulighet til å velge å vise annonser på din annonseplassering.
EnglishThe difference goes from 11 percent down to four percent, and it is even bigger among women.
Forskjellen går fra 11 prosent ned til fire prosent, og forskjellen er enda større blant kvinner.
EnglishIt’s not possible to specify an order of connection preference among multiple wireless networks.
Det er ikke mulig å angi rekkefølgen for foretrukket tilkobling mellom flere trådløse nettverk.
EnglishIf a post among your search stream violates our Content Policies , you can report the post.
Hvis et innlegg i søkestrømmen din bryter med retningslinjene våre for innhold , kan du rapportere innlegget.
English0:22 One thing is distant relationships among human languages.
0:22 En ting er fjerne forbindelser mellom menneskepråk.
EnglishThere, you’ll find settings for your mouse and touchpad, web browsing, and device permissions, among others.
Der finner du innstillinger for blant annet musen og styreflaten, nettsurfing og enhetstillatelser.
EnglishIn fact, the HIV prevalence rate is 1.3 percent among adults.
EnglishAnd what if we go back beyond that single ancestor, when there was presumably a competition among many languages?
Og hva om det går tilbake før den stamfaren, der det sikkert var konkurranse mellom forskjellige språk?
EnglishThe message you received was probably the result of a common practice among spammers called 'dictionary spamming.'
Meldingen du mottok, var antageligvis resultatet av en vanlig praksis blant avsendere av nettsøppel, nemlig ordboknettsøppel.
EnglishSo democracy has become merely one political choice among many other forms of political choices available in those societies.
Så demokrati har blitt kun ett politisk valg blant mange andre typer politiske muligheter tilgjengelig i disse samfunn.
EnglishBut among all those ideas that inevitably flow out into the whole world thanks to our technology, are a lot of toxic ideas.
Men blant alle disse ideene som uungåelig strømmer utover hele verden takket være teknologien vår, finnes det en masse giftige ideer.
EnglishOne example among many.
English1:18 (Audio) Al Gore: I consider myself among the majority who look at windmills and feel they're a beautiful addition to the landscape.
1:18 (Lyd) Al Gore: Jeg betrakter meg selv i å være blant flertallet som ser på vindmøller og føler at de er et nydelig bidrag til landskapet rundt.
EnglishPopulation growth will mainly occur among the poorest people here because they have high child mortality and they have many children per woman.
Befolkningsveksten vil for det meste forekomme blant de fattigste folkene her, fordi de har høy barnedødelighet og de har mange barn per kvinne.
EnglishAnd he wrote this book to explain, among other things, what it was like to be a medical intern at the Boston City Hospital in the pre-penicillin year of 1937.
Og han skrev denne boken for å forklare, blant annet, hvordan det var å være en turnuskandidat ved Boston City Hospital i før-penicillin-året 1937.