Engelsk-norsk oversettelse av "American"

EN

"American" norsk oversettelse

EN

American {adjektiv}

volume_up
The simple thing, the easy thing, is this: if you're an American citizen, call your representative, call your senator.
Den enkle, den lette tingen, er dette: Hvis du er amerikansk borger, ringer du din representant, ring din senator.
11:44 And if you're not an American citizen, you can contact American citizens that you know and encourage them to do the same.
11:44 Og hvis du ikke er en amerikansk statsborger, kan du kontakte amerikanske borgere som du kjenner og oppmuntre dem til å gjøre det samme.
Or if you take an American reference, to the U.S. Capitol Building and you pack 3,000 Capitol Buildings into that block, it would be equivalent to how large that block was.
Eller et amerikansk eksempel: ta Capitolbygningen og pakk 3000 av dem inn i den blokka, så har dere omtrent hvor stor den var.

Eksempler av "American" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishIn those days nobody had bank accounts, or American Express cards, or hedge funds.
Den gangen hadde ingen bankkontoer, eller American Express-kort, eller hedgefond.
EnglishThese red dots are American states, and the blue triangles are Canadian provinces.
De røde prikkene er Amerikanske stater, og de blå trianglene er Canadiske provinser.
EnglishAnd in our analysis of the American states, we find rather the same contrast.
Og i vår analyse av de Amerikanske statene, finner vi tilsvarende kontraster.
EnglishIn September 1979, Scientific American came out with a single topic issue about the brain.
I september 1979 kom magasinet Scientific American ut i en utgave som bare omhandlet hjerner.
English384,000 women, American women, last year went in for elective breast augmentation surgery.
384 000 kvinner, amerikanske kvinner, gikk i fjor inn for selvvalgt brystforstørrende kirurgi.
EnglishWe are in a world where most American citizens over the age of 12 share things with each other online.
Vi er i en verden hvor de fleste amerikanere over 12 år deler ting med hverandre over nettet.
English2:35 Now, I loved those American and British books I read.
2:35 Jeg elsket de amerikanske og britiske bøker jeg hadde lest.
EnglishGray was a soldier in the American army in World War II.
Gray var en soldat i den amerikanske hæren under 2. verdenskrig.
EnglishThe Digital Universe Atlas has been built at the American Museum of Natural History over the past 12 years.
The Digital Universe Atlas har blitt bygget av det amerikanske museum for naturhistorie over de siste 12 årene.
EnglishNow is my book the next great American novel?
English1:40 In 1902, the great American psychologist William James wrote about the many varieties of religious experience.
1:40 I 1902 skrev den store amerikanske psykologen William James om de mange variantene av religiøse opplevelser.
EnglishMy American roommate was shocked by me.
EnglishThe simple thing, the easy thing, is this: if you're an American citizen, call your representative, call your senator.
Den enkle, den lette tingen, er dette: Hvis du er amerikansk borger, ringer du din representant, ring din senator.
English11:44 And if you're not an American citizen, you can contact American citizens that you know and encourage them to do the same.
11:44 Og hvis du ikke er en amerikansk statsborger, kan du kontakte amerikanske borgere som du kjenner og oppmuntre dem til å gjøre det samme.
EnglishSome gift cards or prepaid cards (with Visa, MasterCard, American Express or Discover logos) can't be used to purchase digital items.
Enkelte gavekort eller forhåndsbetalte kort (med Visa-, MasterCard-, American Express- eller Discover-logo) kan ikke brukes til å kjøpe digitale varer.
EnglishOr if you take an American reference, to the U.S. Capitol Building and you pack 3,000 Capitol Buildings into that block, it would be equivalent to how large that block was.
Eller et amerikansk eksempel: ta Capitolbygningen og pakk 3000 av dem inn i den blokka, så har dere omtrent hvor stor den var.
EnglishI told him that I had just read a novel called American Psycho -- (Laughter) -- and that it was such a shame that young Americans were serial murderers.
Jeg fortalte ham at jeg nettopp hadde lest en bok ved navn "American Psycho" -- (Latter) -- og at det var en skam at unge amerikanere var seriemordere.
EnglishYes, there could be a rotting of the American mind, and of the minds all the way around the earth, if we don't start to think sensibly about these things.
Ja, det kan bli en forråtnelse av det amerikansek sinnet og sinnet til alle rundt om i verden om vi ikke begynner å tenke fornuftig på disse greiene.
EnglishIt was fully 25 years before the British and medical -- British and American medical establishments abandoned the practice of X-raying pregnant women.
Det tok hele 25 år før det britiske og medisinske -- britiske og amerikanske medisinske virksomheter sluttet praksisen med å røntgenfotografere gravide kvinner.
EnglishAnd as we like to say -- and I know there are a lot of Americans in the audience here -- if Americans want to live the American dream, they should go to Denmark.
Vi liker å si -- og jeg vet det er mange amerikanere i publikum her -- hvis amerikanere vil leve den amerikanske drømmen, så bør de flytte til Danmark.

Synonymer (engelsk) for "American":

American
Americanization
African American