Engelsk-norsk oversettelse av "America"

EN

"America" norsk oversettelse

NO
EN

America {egennavn}

volume_up
America
This, all over the country, is the second largest waste stream in America.
Dette, over heile landet, er den nest største søppelstraumen i Amerika.
Repower America with 100 percent clean electricity within 10 years.
Amerika til å bruka 100 prosent rein elektrisitet i løpet av 10 år.
There's this kind of anesthesia in America at the moment.
Det er en slags bedøvelse i Amerika for øyeblikket.

Eksempler av "America" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishHe wasn't the only man in America who suffered in a pre-civil rights America.
Han var ikke den eneste mannen i USA som led i et USA før borgerrettighetene.
EnglishThe lunch ladies, the lunch cooks of America -- I offer myself as their ambassador.
Kantinedamene, lunch-kokkene i USA... Jeg tilbyr meg å være deres ambassadør.
EnglishThis, all over the country, is the second largest waste stream in America.
Dette, over heile landet, er den nest største søppelstraumen i Amerika.
EnglishKing wasn't the only man in America who was a great orator.
Vel, Dr. King var ikke den eneste mannen i USA som var en stor taler.
English6:24 Video: Narrator: America is in crisis -- the economy, national security, the climate crisis.
6:24 Video: Forteljar: Amerika er i krise, økonomien, nasjonal tryggleik, klimakrisa.
EnglishA plan to put America back to work, make us more secure, and help stop global warming.
Ein plan som vil få Amerika tilbake i arbeid, gjera oss meir trygge og stoppa global oppvarming.
EnglishRepower America with 100 percent clean electricity within 10 years.
Få Amerika til å bruka 100 prosent rein elektrisitet i løpet av 10 år.
EnglishHere in America, 90 percent of the corn cultivated is used to feed animals or to do oil.
Her i Amerika blir 90 prosent av maisen som dyrkes brukt som dyrefor eller for å produsere olje.
EnglishCountries like America, we've heard things like No Child Left Behind.
Vi har hørt at land som USA har ordninger som No Child Left Behind.
EnglishHe's abundant here in America, and he helps our economy grow.
Det er rikeleg av han her i Amerika, og han hjelper økonomien vår å veksa.
EnglishTwo-thirds of this room, today, in America, are statistically overweight or obese.
To tredjedeler av de i dette rommet, i USA, i dag, er statistisk sett overvektige eller lider av fedme.
EnglishHe didn't go around telling people what needed to change in America.
Han gikk ikke rundt og fortalte folk hva som måtte endres i USA.
EnglishIf you're in Northern Europe or North America, you can use things like buckwheat husks or oat hulls.
Om du er i Nordeuropa eller Nordamerika, kan du bruke ting som hveteskall eller havrebelger.
EnglishAnd the Christmas Day bomber almost succeeded in attacking the United States of America.
Og 1. juledagsbomberen lyktes nesten i å angripe USA.
EnglishThere are angels around America doing great things in schools -- farm-to-school set-ups,
EnglishIn America it would be, "We're 6,000 light years from the edge."
I Amerika ville det vært, "Vi er 6.000 lysår fra kanten."
EnglishI pastor a church in one of the most affluent areas of America -- a bunch of gated communities.
Jeg leder en kirke i ett av de mest velstående områdene i Amerika, en haug med inngjerdede boligområder.
English7:02 Video: Narrator: It's about repowering America.
7:02 Video: Forteljar: Det handlar om å gje Amerika ny energi.
EnglishI'm not pointing the finger at America in a blaming way.
Jeg peker ikke fingeren mot Amerika på en dømmende måte.
English0:15 So, imagine you're standing on a street anywhere in America and a Japanese man comes up to you and says,
0:15 Innbill deg at du står på en gate et sted i USA og en japansk mann kommer bort til deg og spør,

Synonymer (engelsk) for "America":

America
United States of America