Engelsk-norsk oversettelse av "amazing"

EN

"amazing" norsk oversettelse

EN

amazing {adjektiv}

volume_up
They just grow and divide, and grow and divide -- so a kind of boring life, except that what I would argue is that you have an amazing interaction with these critters.
De vokser og deler seg, vokser og deler seg -- altså et slags kjedelig liv, likevel vil jeg hevde at dere er i et forbløffende samspill med disse små krypene.

Eksempler av "amazing" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English4:00 Now, mycelium is an amazing material, because it's a self-assembling material.
4:00 Så, mycel er et fantastisk materiale, fordi det er et selvbyggende materiale.
EnglishAfter Justin was given anti-seizure medication, the change in him was amazing.
Etter at Justin ble medisinert mot anfallene var forandringen i ham utrolig.
English13:00 We are smart, in fact, we really are quite amazing, but we do love a good crisis.
13:00 Vi er smarte, vi er faktisk ganske utrolige, men vi elsker en god krise.
EnglishSo you don't have to do amazing things with your money to make yourself happy.
Så du trenger ikke å gjøre utrolige ting med pengene for å bli lykkelig.
EnglishAnd I think it's such an amazing gift that they would share this as a way of bridging.
Jeg synes det er en fantastisk gave at de ville dele dette, som en måte å bygge bro på.
EnglishWith all that other stuff going on, it would be amazing if our behavior didn't change.
Med alt annet som skjer ville det blitt utrolig om oppførselen vår ble ikke annerledes.
EnglishAnd so the organizational relationship that bonds them is just amazing.
Så de organisatoriske forholdene som binder dem er rett og slett utrolige.
EnglishSo really, just an amazing image, slowed down extremely, to extremely slow speeds.
Et utrolig bilde,- -sakket ned til en ekstremt lav hastighet.
EnglishAnd they go through these amazing mental gymnastics to accomplish this.
De gjennomgår en helt utrolig mentalgymnastikk for å få til dette.
EnglishWe are certainly amazing, and we regularly solve complex problems with amazing creativity.
Vi er absolutt fantastiske, og vi løser jevnlig komplekse problemer med en utrolig kreativitet.
EnglishAnd that is an amazing realization to have, especially when you're 14.
Og det er en fantastisk erkjennelse å ha, spesielt når du er 14.
EnglishThere's an amazing river traveling through it, and you can see there how we manage to get across the river.
Det går en fantastisk elv gjennom den, og der kan du se hvordan vi klarer å krysse den.
EnglishOne is: there's the science of achievement, which almost everything that's run is mastered to an amazing extent.
Den ene: Hvordan prestere, som nesten alle her har mestret til en imponerende grad.
EnglishSo here are some amazing goals that I think we can deal with now.
Så her er noen utrolige mål jeg tror vi kan ta for oss nå.
EnglishAnd I feel like this whole evening has been very amazing to me.
Hele denne kvelden har vært helt forbausende for meg.
English5:47 I will say it was an amazing year because it really was life changing, and incredibly challenging.
5:47 Jeg må si at det var et fantastisk år fordi det virkelig var livsforandrende, og utrolig utfordrende.
EnglishIn fact, those with the most amazing superpowers are actually children, who smile as many as 400 times per day.
Faktisk, de med mest utrolige superkrefter er nemlig barn som smiler så mye som 400 ganger per dag.
EnglishThis is an amazing story and adventure for you to go on.
Dette er en fantastisk fortelling og et eventyr å gå inn i. Utfordre deg selv for å se hvordan du ville overleve.
EnglishThis kind of cornucopia of stuff just coming and never ending is amazing, and we're not amazed.
Dette overflødighetshornet av materiale som flommer over oss og aldri tar slutt, er overveldende – og vi er ikke overveldet.
EnglishLook in the gray areas, and see if you seem to see something sort of shadowy moving in there -- yeah, it's amazing.
Se på de grå områdene, og se om dere kan skimte noe slags skyggeaktig bevege seg der -- ja! Det er utrolig.

Synonymer (engelsk) for "amazing":

amazing