EN

always {adverb}

volume_up
1. alminnelig
always (også: ever, ever)
14:11 But there's always a few guys, almost always, who are the last ones.
14:11 Men det er alltid noen få personer, nesten alltid, som er de helt siste.
And always as a child I had this fantasy that somebody would come and rescue me.
Og alltid som barn hadde jeg denne fantasien at noen ville komme og redde meg.
Bacteria always control pathogenicity with quorum sensing.
Bakterier kontroller alltid sykdomsprosessen med 'quorum sansing'.
As parents, you're always learning who your children are.
Som foreldre lærer man hele tiden hvem barna dine er.
You're not aware of this, but your eyes are always moving.
Du er ikke klar over det men øynene dine flytter seg hele tiden.
always (også: constantly)
2. "at all times"
always (også: ever, ever)
14:11 But there's always a few guys, almost always, who are the last ones.
14:11 Men det er alltid noen få personer, nesten alltid, som er de helt siste.
And always as a child I had this fantasy that somebody would come and rescue me.
Og alltid som barn hadde jeg denne fantasien at noen ville komme og redde meg.
Bacteria always control pathogenicity with quorum sensing.
Bakterier kontroller alltid sykdomsprosessen med 'quorum sansing'.
always (også: ever)

Eksempler av "always" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAnd always as a child I had this fantasy that somebody would come and rescue me.
Og alltid som barn hadde jeg denne fantasien at noen ville komme og redde meg.
EnglishAnd I always tell people that I don't want to show up looking like a scientist.
Og jeg forteller alltid folk at jeg vil ikke komme og se ut som en vitenskapsmann.
EnglishReceiving money is always free, and you can claim funds on desktop and mobile.
Receiving money is always free, and you can claim funds on desktop and mobile.
EnglishIs there something you've always meant to do, wanted to do, but just ... haven't?
Er det noe du alltid har tenkt å gjøre, hatt lyst til å prøve, men bare... har ikke?
EnglishYou can always activate it again if you want to begin collecting data on it.
Du kan alltids aktivere den på nytt hvis du vil begynne å innhente data om den.
EnglishYou should use a mobile phone number so that you always have access to it.
Du bør bruke et mobiltelefonnummer, slik at du alltid har tilgang til telefonen.
EnglishSomeone always asks the math teacher, "Am I going to use calculus in real life?"
Det er alltid noen som spør mattelæreren, "Vil jeg få bruk for matematikk i hverdagen?"
EnglishWe went down to the airfield early because this is the Army and you always go early.
Vi dro ned til flystripen tidlig fordi dette er Hæren, og vi starter alltid tidlig.
English14:11 But there's always a few guys, almost always, who are the last ones.
14:11 Men det er alltid noen få personer, nesten alltid, som er de helt siste.
EnglishBut don't panic -- you can always revoke that code and generate a new one.
Men ikke vær redd – du kan alltids tilbakekalle denne koden og generere en ny.
EnglishWe're always willing to work with you to resolve any issues you might have.
Vi er alltid villige til å samarbeide med deg om å løse eventuelle problemer.
EnglishOf course, if you don't like to touch people, I can always shove this up your nose.
Selvsagt, om du ikke liker å røre ved folk, kan jeg jo altids stikke denne opp nesa di.
EnglishThe "About" tab and "Posts" tab will always appear to anyone who visits the profile page.
«Info»-fanen og «Innlegg»-fanen vises alltid for alle som besøker profilsiden.
EnglishYou can always see the full list of permissions an app can access on your device.
Du kan alltid se den fullstendige listen over tillatelser en app kan bruke på enheten din.
English(Laughter) I always landed like a watermelon out of a third floor window.
(Latter) Jeg har alltid landet som en melon ut av et vindu i tredje etasje.
EnglishTired of always signing out to switch between your accounts on your own computer?
Er du lei av å alltid måtte logge deg av for å bytte mellom kontoer på din egen datamaskin?
EnglishOur system will always try to maximize the value of every impression in an auction.
Systemet vårt vil alltid forsøke å maksimere verdien av hver eneste visning i en auksjon.
EnglishUse filters in Gmail to always or never mark a certain type of message as important.
Bruk filtre i Gmail for å alltid eller aldri merke en bestemt type meldinger som viktige.
EnglishWith Nexus 5, you’re always the first to get the latest Android updates from Google.
Med Nexus 5 er du alltid den første til å få de nyeste Android-oppdateringene fra Google.
EnglishWith Google Play, your next great read is always at your fingertips.
Med Google Play har du alltid den neste store leseopplevelsen innen rekkevidde.

Synonymer (engelsk) for "always":

always