Engelsk-norsk oversettelse av "although"

EN

"although" norsk oversettelse

NO
EN

although {bøying}

volume_up
although (også: albeit, though)
And TAP Plastics made me -- although I didn't photograph it -- a museum vitrine.
Og TAP Plastics lagde -- selv om jeg ikke har bilde av det -- en museumsvitrine.
3:35 And I don't mean just good as in successful, although that's part of it.
3:35 Og jeg mener ikke bare god som i suksessfull, selv om det er en del av det.
It's not the statistics, although I tried to make it funny.
Det er ikke statistikken, selv om jeg prøver å gjøre den morsom.

Eksempler av "although" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAnd TAP Plastics made me -- although I didn't photograph it -- a museum vitrine.
Og TAP Plastics lagde -- selv om jeg ikke har bilde av det -- en museumsvitrine.
English3:35 And I don't mean just good as in successful, although that's part of it.
3:35 Og jeg mener ikke bare god som i suksessfull, selv om det er en del av det.
EnglishAnd that was done also without permission, although no one seemed to care.
Også dette ble gjort uten tillatelse, men det virket ikke som noen brydde seg.
EnglishNot all language pairs are supported at this time, although we are working on adding more.
Ikke alle språkpar støttes for øyeblikket, men vi jobber med å legge til flere.
EnglishAnd so, we can say, although not absolutely true, that it's pretty close to being true.
Så vi kan si at selv om det ikke er helt garantert sant, så er det veldig nære å være det.
EnglishHis name is Nostradamus, although here the Sun have made him look a little bit like Sean Connery.
Han heter Nostradamus, selv om avisen The Sun har fått ham til å se ut litt som Sean Connery.
EnglishIt's not the statistics, although I tried to make it funny.
Det er ikke statistikken, selv om jeg prøver å gjøre den morsom.
EnglishAnd it's also, although the brain looks very complicated, things look complicated until you understand them.
Det er også sånn, selv om hjerner er komplekse, så er ting komplekse inntil vi forstår dem.
EnglishAlthough you can see the gentleman up on the right is busting him.
EnglishAlthough this product shows up in the data moving tool, there’s actually no data that you can migrate.
Selv om dette produktet vises i verktøyet for dataflytting, har produktet faktisk ingen data du kan overføre.
English(Applause) I want to quickly say that although it does do it for 50 dollars, there are some limitations of this approach.
(Applaus) Jeg vil skyte inn at når dette koster 300 kr, så har det også sine begrensninger.
EnglishThey are only able to rate or comment once per app, although they can always go back to revise them at anytime.
Brukerne kan bare vurdere eller kommentere én gang pe app, men de kan alltid komme tilbake for å redigere dem.
EnglishAlthough not recommended due to security vulnerabilities, you can restore Java version 6 to continue using Chrome.
Det er ikke anbefalt på grunn av sikkerhetssvakheter, men du kan gjenopprette Java til versjon 6 for å fortsette å bruke Chrome.
EnglishAlthough we're not able to personally reply to you, we'll use your feedback to help us continue to improve the Chromecast experience.
Selv om vi ikke kan gi deg et personlig svar på tilbakemeldingen, bruker vi den i arbeidet med å gjøre Chromecast enda bedre.
EnglishYou can manage these settings from your mobile device or from your desktop, although the settings pages might look different.
Du kan administrere disse innstillingene fra mobilenheten din eller fra skrivebordet, selv om innstillinger-sidene kanskje ser annerledes ut.
EnglishAlthough we're unable to block IP addresses for you, there are ways that you can directly block suspicious IP addresses from visiting your site.
Selv om vi ikke kan blokkere IP-adresser for deg, finnes det andre metoder du kan bruke for å blokkere mistenkelige IP-adresser fra å besøke nettstedet ditt.
EnglishAnd NAND2Tetris became one of the first massive, open, online courses, although seven years ago we had no idea that what we were doing is called MOOCs.
Og NAND2Tetris ble en av våre første massive, åpne, online-kurs, selv om vi for sju år siden ikke hadde noen anelse om at det vi gjorde blir kalt MOOCs.
EnglishAlthough growth has certainly delivered many benefits, it is an idea so essential that we tend not to understand the possibility of it not being around.
Selv om vekst absolutt har levert mange framskritt, er det en idé så grunnleggende at vi heller mot å ikke forstå muligheten av at den ikke er tilstede.
EnglishI know that Jean-Luc Godard was right when he said that, "a good story has a beginning, a middle and an end, although not necessarily in that order."
Jeg vet at Jean-Luc Godard hadde rett da han sa at, "en god historie har en begynnelse, en midten og en avslutning, skjønt ikke nødvendigvis i den rekkefølgen."
EnglishAlthough Hosted domains is going away, this change won’t affect any other AdSense products you’re currently using or the availability of other products to you.
Selv om vertsbaserte domener avvikles, vil denne endringen ikke ha noen innvirkning på andre AdSense-produkter du bruker, eller tilgangen til andre produkter.