Engelsk-norsk oversettelse av "to alter"

EN

"to alter" norsk oversettelse

NO

"alter" engelsk oversettelse

EN
EN

to alter [altered|altered] {verb}

volume_up
1. alminnelig
Will expandable ads alter my site's layout or be disruptive to my users?
Kommer de utvidbare annonsene til å endre layouten på nettstedet mitt eller virke forstyrrende for brukerne mine?
Selective Tune parts of your photo without altering others by using control points.
Selektiv Ved å bruke kontrollpunkter kan du justere deler av bildet ditt uten å endre andre deler.
And what's more exciting than just turning what's currently in the computer physical is to start imagining how programming the world will alter even our daily physical activities.
Og det som er enda mer spennende enn å gjøre det som nå er inni datamaskinen fysisk er å begynne å tenke på hvordan programmering av verdenen vil endre det vi gjør daglig.
to alter (også: to change)
9:25 If however, we can go back and alter our relationship, re-vision our relationship to past people and events, neural pathways can change.
9:25 Men dersom, vi kan gå bakover i tid og forandre forholdene våre, revidere forholdene til personer og hendelser fra fortiden, kan neurologiske baner forandre seg.
2. "to castrate", medisin
NO

alter {intetkjønn}

volume_up
1. religion
alter

Eksempler av "to alter" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishGoogle will never alter your homepage settings without your consent.
Google endrer aldri startsideinnstillingene dine uten din tillatelse.
EnglishWill expandable ads alter my site's layout or be disruptive to my users?
Kommer de utvidbare annonsene til å endre layouten på nettstedet mitt eller virke forstyrrende for brukerne mine?
English9:25 If however, we can go back and alter our relationship, re-vision our relationship to past people and events, neural pathways can change.
9:25 Men dersom, vi kan gå bakover i tid og forandre forholdene våre, revidere forholdene til personer og hendelser fra fortiden, kan neurologiske baner forandre seg.
EnglishAt this time, most web services, including Google's, do not alter their behavior or change their services upon receiving Do Not Track requests.
På nåværende tidspunkt endrer ikke de fleste nett-tjenester (heller ikke Google sine) atferden eller tjenestetilbudene sine etter å ha mottatt Ikke spor-forespørsler.
EnglishAnd what's more exciting than just turning what's currently in the computer physical is to start imagining how programming the world will alter even our daily physical activities.
Og det som er enda mer spennende enn å gjøre det som nå er inni datamaskinen fysisk er å begynne å tenke på hvordan programmering av verdenen vil endre det vi gjør daglig.
EnglishInstalling personal firewall software on your computer may alter the appearance of Google ads or may interfere with the ability to click on these ads when displayed on your computer.
Hvis du installerer brannmurprogramvare på datamaskinen, kan dette endre utseendet til Google-annonsene eller gjøre det umulig å klikke på disse annonsene når de vises på datamaskinen din.