Engelsk-norsk oversettelse av "also known as"

EN

"also known as" norsk oversettelse

EN

also known as {adverb}

volume_up
also known as (også: AKA)
This may happen if the Mac mechanism that checks for application updates, also known as Keystone, has failed to work properly.
Dette kan skje hvis Mac-mekanismen som ser etter programoppdateringer, også kjent som Keystone, ikke fungerer som den skal.

Eksempler av "also known as" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishA launcher is the main view (also known as a Home screen) on your phone or tablet.
Appoversikten er hovedvisningen (også kalt startsiden) på telefonen eller nettbrettet.
EnglishThis also includes soliciting minors for sexual acts, which is also known as "enticement."
Dette omfatter også forsøk på å lokke mindreårige til seksuelle handlinger.
EnglishTo view the HTML of your webpage (also known as the "source code"), first open your web browser.
Hvis du vil se HTML-koden (også kalt kildekoden) på nettsiden din, må du første åpne nettleseren.
English7:13 The saddle-shaped structure is also known as a "hyperbolic paraboloid surface," or an "anticlastic surface."
7:13 Sadelstrukturen kalles også en hyberbolsk paraboloid overflate,- -eller en antiklastisk overflate.
EnglishOnce you sign in to your Chromebook, you’ll need to access the Chrome shell, also known as crosh, to authenticate.
Once you sign in to your Chromebook, you’ll need to access the Chrome shell, also known as crosh, to authenticate.
EnglishYou can enhance your Chromebook with extra web applications (apps, for short) and features for the browser (also known as extensions).
Du kan forbedre Chromebooken din med ekstra nettapper og funksjoner for nettleseren (også kalt utvidelser).
EnglishThis may happen if the Mac mechanism that checks for application updates, also known as Keystone, has failed to work properly.
Dette kan skje hvis Mac-mekanismen som ser etter programoppdateringer, også kjent som Keystone, ikke fungerer som den skal.
EnglishA crawler, also known as a spider or a bot, is the software Google uses to process and index the content of webpages.
En søkerobot, også kalt en edderkopp eller robot, er programvaren som Google bruker til å behandle og indeksere innholdet på nettsider.
EnglishA crawler, also known as a spider or a bot, is the software Google uses to process and index the content of webpages.
En søkerobot, også kalt en edderkopp eller et robotsøkeprogram, er programvaren som Google bruker til å behandle og indeksere innholdet på nettsider.
EnglishYou can clear all local user data stored on your Chromebook by resetting it to its original factory state, also known as powerwash.
Du kan slette alle de lokale brukerdataene som er lagret på Chromebooken din ved å tilbakestille den til fabrikkstandard, også kalt powerwash.
EnglishThe first time Chrome opens, you'll see a message letting you know that you can search with Google directly from the address bar (also known as the omnibox).
Første gangen Chrome åpnes ser du en melding som sier at du kan søke med Google direkte fra adressefeltet (også kalt søkefeltet).
EnglishIt's also known to quite a few people who make jewelry, because it requires very little material to build this type of surface, and it's very strong.
Den er også velkjent for smykkemakere- -fordi det kreves veldig lite materiale- -for å bygge denne typen overflate og fortsatt gjøre den sterk.

Synonymer (engelsk) for "also known as":

also known as

Lignende oversettelser av "also known as" på norsk

known adjektiv
Norwegian
also adverb
Norwegian
as bøying
as adverb
Norwegian