Engelsk-norsk oversettelse av "also"

EN

"also" norsk oversettelse

NO
EN

also {adverb}

volume_up
also (også: as well, likewise, too)
This also includes soliciting minors for sexual acts, which is also known as "enticement."
Dette omfatter også forsøk på å lokke mindreårige til seksuelle handlinger.
A launcher is the main view (also known as a Home screen) on your phone or tablet.
Appoversikten er hovedvisningen (også kalt startsiden) på telefonen eller nettbrettet.
Developers may also update the permissions for an item that you’ve installed.
Utviklere kan også oppdatere tillatelsene for artikkelen du har installert.

Eksempler av "also" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishYou can also change the preferred fonts and languages used to load your webpages.
Du kan også endre de foretrukne skriftene og språkene som nettsidene gjengis i.
EnglishYou can also click the down arrow next to the Reply button and select Reply to all.
Du kan også klikke på nedoverpilen ved siden av Svar-knappen og velge Svar alle.
EnglishWhen you add photos to Google+, they'll also be available in Picasa Web Albums.
Når du legger til bilder i Google+, blir de også tilgjengelige i Picasa Nettalbum.
EnglishI can't believe they did all those things and didn't also have a modern language.
Jeg kan ikke tro at de gjorde alle de tingene og ikke hadde et moderne språk.
EnglishYou can also check parts of your dashboard for signs of suspicious activity like:
Du kan også sjekke deler av oversikten for tegn på mistenkelig aktivitet som:
EnglishSome Chromebook models can also connect to CDMA networks, like Verizon Wireless.
Enkelte Chromebook-modeller kan også kobles til CDMA-nettverk, som Verizon Wireless.
EnglishWe also take action on profiles when the profile name violates our names policy.
Vi foretar også tiltak når navnet på en profil bryter retningslinjene våre for navn.
EnglishOn the Google Play Music app, you can also swipe a song to the right to remove it.
I Google Play Musikk-appen kan du også dra en sang til høyre for å fjerne den.
EnglishWe also annotate the density that Gmail is currently using with “current view.”
Vi merker også tettheten som for øyeblikket brukes i Gmail, med «gjeldende visning».
EnglishYou can also temporarily disable the extension, instead of removing it altogether.
Du kan også midlertidig deaktivere utvidelsen i stedet for å fjerne den helt.
EnglishThis has also gone through clinical trials, helping lots and lots of patients.
Dette har også gjennomgått kliniske forsøk og hjulpet massevis av pasienter.
EnglishBy inserting using Drive, you can also collaborate more efficiently on files.
Ved å sette inn filer ved hjelp av Disk kan dere også effektivisere filsamarbeidet.
English12:59 And these should also be the primary attributes of what it means to be human.
12:59 Og det bør også være de primære attributtene av hva det betyr å være menneske.
EnglishYou’ll also see a few of the recent senders listed below the category name.
Du vil også se noen av de siste avsendere som er oppført under kategorinavnet.
EnglishThe interface also allows you to view ad units and custom channels side by side.
I grensesnittet kan du også se på annonseenheter og egendefinerte kanaler side om side.
EnglishAnd that was done also without permission, although no one seemed to care.
Også dette ble gjort uten tillatelse, men det virket ikke som noen brydde seg.
EnglishYou can also get to the settings of most Google products you use from there.
Derifra kan du også gå til innstillingene for de fleste Google-produktene du bruker.
EnglishA launcher is the main view (also known as a Home screen) on your phone or tablet.
Appoversikten er hovedvisningen (også kalt startsiden) på telefonen eller nettbrettet.
EnglishDevelopers may also update the permissions for an item that you’ve installed.
Utviklere kan også oppdatere tillatelsene for artikkelen du har installert.
EnglishYou can also report inappropriate developer comments through our help center.
Du kan også rapportere upassende utviklerkommentarer via brukerstøtten vår.

Synonymer (engelsk) for "also":

also
also known as