Engelsk-norsk oversettelse av "already"

EN

"already" norsk oversettelse

EN

already {adverb}

volume_up
already
Well, organized crime has already adapted very well to the recession.
Organisert kriminalitet har allerede tilpasset seg svært godt til nedgangen.
If it's already open or you have a Chromebox, press the power button.
Hvis den allerede er åpen, eller du har en Chromebox, trykker du på strømknappen.
Follow these steps if you’ve already set up your Chromebook:
Følg denne fremgangsmåten hvis du allerede har konfigurert Chromebooken din:

Eksempler av "already" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishIf you already have an account, you can easily link it to your AdSense account.
Hvis du allerede har en konto, kan du enkelt koble den til AdSense-kontoen din.
EnglishNo, not because we already produce enough calories to more than feed the world.
Ikke fordi vi allerede produserer nok kalorier til å kunne fôre mer enn hele verden.
EnglishIf you've used any of these products before, you already have a Google Account.
Hvis du har brukt noen av disse produktene tidligere, har du allerede en Google-konto.
EnglishIf you use services like Gmail or Google Maps, you're already using apps!
Hvis du bruker tjenester som Gmail eller Google Maps, bruker du allerede apper!
EnglishAnd, in fact, some insurance companies are already beginning to think along these lines.
Og faktisk er noen forsikringsselskaper allerede begynt å tenke langs disse baner.
EnglishAnd some of you may argue, well, don't today's cell phones do that already?
Noen av dere hevder kanskje, vel, gjør ikke dagens mobiler dette allerede?
EnglishTo see information about you that already exists on the web, click Search now.
Hvis du vil se informasjon om hva som allerede er lagt ut på nettet, klikker du på Søk nå.
EnglishIf it's already open or you have a Chromebox, press the power button.
Hvis den allerede er åpen, eller du har en Chromebox, trykker du på strømknappen.
EnglishAlready in some shallow lakes in Alaska, methane is actively bubbling up out of the water.
Allereie i grunne innsjøar i Alaska boblar det med metan ut av det smeltande vatnet.
EnglishIf your channel is already connected to a different Google+ page or profile:
Gjør følgende hvis kanalen din allerede er koblet til en annen Google+-side eller -profil:
EnglishWell, organized crime has already adapted very well to the recession.
Organisert kriminalitet har allerede tilpasset seg svært godt til nedgangen.
EnglishIt's already halfway over, but something's caught you and you're drawn in and you care.
Det er allerede halvveis ferdig, men noe har grepet deg og du trekkes inn og du bryr deg.
EnglishIf you’re signed in to your Google Account, you can see links to apps you already have.
Hvis du er logget på Google-kontoen din, ser du kanskje linker til apper du allerede har.
EnglishAs a Google+ page, you can only add people who have already added you.
Som Google+-side kan du bare legge til folk som allerede har lagt deg til.
EnglishThe pilot had already turned the plane around, and we weren't that far.
Piloten hadde allerede snudd flyet rundt, og vi hadde ikke kommet langt.
EnglishWhen we want to influence somebody, we've got to know what already influences them.
Når vi vil påvirke noen, må vi vite hva som påvirker dem allerede.
EnglishUsers will also need to install the app from Google Play, if they haven’t done so already.
Brukerne må også installere appen fra Google Play, hvis de ikke allerede har gjort det.
EnglishThat’s how DoubleClick avoids showing ads the user has already seen.
På den måten unngår DoubleClick å vise annonser brukeren allerede har sett.
EnglishHave you ever rented a video or a film that you've already seen?
Har du noen gang leid en en film som du har sett fra før av? Hvem har gjort dette?
English6:36 And if you look, you can see them happening, already beginning to emerge.
6:36 Og, hvis du ser nøye etter, kan du se at dette har begynt å skje, det begynner å vokse frem.