EN

alphabet {substantiv}

volume_up

Eksempler av "alphabet" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishWe cannot imagine ourselves without the alphabet and writing.
Vi kan ikke forestille oss selv uten alfabetet og skriftspråket.
English4:00 Not too much longer after that, the alphabet was invented.
4:00 Ikke så veldig lenge etter det ble alfabetet oppfunnet.
EnglishBut if we think about the dependency that we have on this other technology, called the alphabet, and writing, we're totally dependent on it, and it's transformed culture.
Men hvis vi tenker over den avhengigheten vi har av denne andre teknologien, som heter alfabetet, og skriftspråk - er vi totalt avhengig av den, og den har forandret vår kultur.

Synonymer (engelsk) for "alphabet":

alphabet
alphabetical
English
Latin alphabet