Engelsk-norsk oversettelse av "alongside"

EN

"alongside" norsk oversettelse

NO
EN

alongside {preposisjon}

volume_up
1. "by the side of"
alongside (også: by, by, by, upon, upon)
I write musicals; I make short films alongside my poems.
Jeg skriver musikaler; jeg lager kortfilmer ved siden av diktene mine.
In addition, ad code may not be placed alongside email messages, such as web-based email programs.
I tillegg skal ikke annonsekode, for eksempel for e-postprogrammer på Internett, plasseres ved siden av e-poster.
Using the Menu icon located alongside featured music on Listen Now, playback options include:
Med Meny-ikonet som ligger ved siden av fremhevet musikk på Lytt nå, kan du bruke de følgende avspillingsalternativene:

Eksempler av "alongside" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishI write musicals; I make short films alongside my poems.
Jeg skriver musikaler; jeg lager kortfilmer ved siden av diktene mine.
EnglishIn addition, ad code may not be placed alongside email messages, such as web-based email programs.
I tillegg skal ikke annonsekode, for eksempel for e-postprogrammer på Internett, plasseres ved siden av e-poster.
EnglishUsing the Menu icon located alongside featured music on Listen Now, playback options include:
Med Meny-ikonet som ligger ved siden av fremhevet musikk på Lytt nå, kan du bruke de følgende avspillingsalternativene:
EnglishUsing the Menu buttons located alongside featured music on Listen Now, playback options include:
Ved hjelp av Meny-knappene som ligger langsmed den fremhevede musikken på Lytt nå, omfatter avspillingsalternativene følgende:
EnglishTo manage your collection of books and files, select the Menu icon located alongside any item in your collection.
For å administrere samlingen din av bøker og filer, velger du Meny-ikonet som ligger ved siden av elementene i samlingen din.
EnglishAnd instead of working alongside people they've known all their lives, now they are having to prove themselves in a crowd of strangers.
I stedet for å jobbe ved siden av folk de hadde kjent hele livet, måtte de bevise seg for en gruppe fremmede.
EnglishUsing the Menu icons (depending on your device, your Menu icon may look different) located alongside featured music on Listen Now, playback options include:
Via Meny-ikonene (disse varierer i utseende avhengig av enheten din) som ligger ved siden av fremhevet musikk på Lytt nå, kan du bruke de følgende avspillingsalternativene:

Synonymer (engelsk) for "alongside":

alongside
English