Engelsk-norsk oversettelse av "along"

EN

"along" norsk oversettelse

EN

along {preposisjon}

volume_up
1. alminnelig
along
And, in fact, some insurance companies are already beginning to think along these lines.
Og faktisk er noen forsikringsselskaper allerede begynt å tenke langs disse baner.
You can see there the wings folded up just along the side of the plane.
Dere kan se der at vingene er brettet opp langs sidene av flyet.
Photos like this: construction going on along a busy road.
Fotografier som dette: veiarbeid langs en travel gate.
2. "as an accompanying item"
along (også: by, in, with, with)
Our bodies are hanging along for the ride, but my brain is talking to your brain.
Våre kropper henger med på turen, men min hjerne prater med din hjerne.
The United States is one of the two largest emitters, along with China.
Dei sameinte statane er ein av dei to største utslepparane, saman med Kina.
We're seeing, along with that proliferation of mobile devices, an expectation of availability.
Vi ser, sammen med spredningen av mobile enheter, en forventning om tilgjengelighet.
3. "as a companion"
along (også: by, in, with, with)
Our bodies are hanging along for the ride, but my brain is talking to your brain.
Våre kropper henger med på turen, men min hjerne prater med din hjerne.
The United States is one of the two largest emitters, along with China.
Dei sameinte statane er ein av dei to største utslepparane, saman med Kina.
We're seeing, along with that proliferation of mobile devices, an expectation of availability.
Vi ser, sammen med spredningen av mobile enheter, en forventning om tilgjengelighet.
We're seeing, along with that proliferation of mobile devices, an expectation of availability.
Vi ser, sammen med spredningen av mobile enheter, en forventning om tilgjengelighet.
Then it will sync to your device along with the rest of the contact data that you’ve entered yourself.
Da synkroniseres den med enheten din sammen med resten av kontaktdataene du har oppgitt selv.
In the “Experiments” table you can see your experiments listed along with their status and a summary.
Eksperimentene oppføres i Eksperimenter-tabellen, sammen med tilhørende status og et sammendrag.
4. "in the course of"
along (også: during)

Eksempler av "along" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAnd, in fact, some insurance companies are already beginning to think along these lines.
Og faktisk er noen forsikringsselskaper allerede begynt å tenke langs disse baner.
EnglishOur bodies are hanging along for the ride, but my brain is talking to your brain.
Våre kropper henger med på turen, men min hjerne prater med din hjerne.
EnglishThe United States is one of the two largest emitters, along with China.
Dei sameinte statane er ein av dei to største utslepparane, saman med Kina.
EnglishWhen this happens, the smaller ad is served neatly along the top of the larger ad unit.
I slike tilfeller vises en mindre annonse pent plassert midt i den større annonseenheten.
EnglishWe're seeing, along with that proliferation of mobile devices, an expectation of availability.
Vi ser, sammen med spredningen av mobile enheter, en forventning om tilgjengelighet.
EnglishWhen the telegraph came along, it was clear that it was going to globalize the news industry.
Da telegrafen kom, var det klart at den ville globalisere nyhetsbransjen.
English2:12 So I was about 11 when I went along to my first meditation class.
2:12 Jeg var rundt 11 da jeg gikk til min første mediterings-skole.
EnglishOr, "The meeting went from three to four," in which we conceive of time as stretched along a line.
Eller, "Møtet gikk fra tre til fire," hvor vi tenker oss tiden strukket langs en linje.
EnglishYou can see there the wings folded up just along the side of the plane.
Dere kan se der at vingene er brettet opp langs sidene av flyet.
EnglishAlong the y-axis, you have a scale from zero to 10, and along the x-axis, you have, of course, the five senses.
På y-aksen går skalaen fra null til 10. og på x-aksen ligger da de fem sansene.
EnglishWe're all willing to play by the rules and follow things along, as long as certain conditions are met.
Vi er alle villige til å følge spillereglene og la ting gå sin gang.
EnglishThen it will sync to your device along with the rest of the contact data that you’ve entered yourself.
Da synkroniseres den med enheten din sammen med resten av kontaktdataene du har oppgitt selv.
EnglishIn the “Experiments” table you can see your experiments listed along with their status and a summary.
Eksperimentene oppføres i Eksperimenter-tabellen, sammen med tilhørende status og et sammendrag.
EnglishGoogle is participating in DMARC along with other email domains like AOL, Comcast, Hotmail, and Yahoo!
Google er medlem av DMARC, i likhet med andre e-postdomener som AOL, Comcast, Hotmail og Yahoo!.
EnglishWe have some guidelines as to how non-Google ads may be displayed along with Google ads.
Vi har noen retningslinjer for hvordan annonser som ikke er Google-annonser, kan vises sammen med Google-annonser.
EnglishUnder 'Try something new' you'll see a list of other available Google products along with a More link.
Under Prøv noe nytt finner du en liste over tilgjengelige Google-produkter sammen med en Mer-kobling.
EnglishTry expanding your browser window to see if your ads move up to the top (along with the sidebar).
Du kan prøve å utvide nettleservinduet, for å se om annonsene dine (og sidefeltet) flyttes øverst på siden.
EnglishYou walk along -- and I'm about to pull this onto the floor.
Du går omkring, og jeg holder på å trekke den i gulvet.
English12:17 Moving along, what about the area of this figure?
12:17 Så går vi videre, hva med området til denne figuren?
EnglishSome special keys sit along the top of Chromebook keyboards.
Disse tastene ligger øverst på Chromebook-tastaturer.

Synonymer (engelsk) for "along":

along
English