Engelsk-norsk oversettelse av "alone"

EN

"alone" norsk oversettelse

volume_up
let alone {adv.} [eksempel]
NO
EN

alone {adverb}

volume_up
1. alminnelig
alone (også: mere)
For example, a trillion dollars of real estate remains uncapitalized in India alone.
For eksempel, en trillion dollar av fast eiendom er ubrukt i India alene.
And as a consequence of this trade, Britain alone lost eight billion dollars in revenue.
Som en konsekvens av denne handelen tapte Storbritannia alene åtte milliarder dollar i statsinntekter.
Reuters alone puts out three and a half million news stories a year.
Reuters alene sender ut tre og en halv million nyheter i året.
2. "by oneself"
alone (også: mere)
For example, a trillion dollars of real estate remains uncapitalized in India alone.
For eksempel, en trillion dollar av fast eiendom er ubrukt i India alene.
And as a consequence of this trade, Britain alone lost eight billion dollars in revenue.
Som en konsekvens av denne handelen tapte Storbritannia alene åtte milliarder dollar i statsinntekter.
Reuters alone puts out three and a half million news stories a year.
Reuters alene sender ut tre og en halv million nyheter i året.
3. "without outside help"
alone (også: mere)
For example, a trillion dollars of real estate remains uncapitalized in India alone.
For eksempel, en trillion dollar av fast eiendom er ubrukt i India alene.
And as a consequence of this trade, Britain alone lost eight billion dollars in revenue.
Som en konsekvens av denne handelen tapte Storbritannia alene åtte milliarder dollar i statsinntekter.
Reuters alone puts out three and a half million news stories a year.
Reuters alene sender ut tre og en halv million nyheter i året.
4. "only"
alone (også: mere)
For example, a trillion dollars of real estate remains uncapitalized in India alone.
For eksempel, en trillion dollar av fast eiendom er ubrukt i India alene.
And as a consequence of this trade, Britain alone lost eight billion dollars in revenue.
Som en konsekvens av denne handelen tapte Storbritannia alene åtte milliarder dollar i statsinntekter.
Reuters alone puts out three and a half million news stories a year.
Reuters alene sender ut tre og en halv million nyheter i året.
alone (også: merely, only, only, solely, just)
Simply using a free host template would not be enough alone to be considered a violation.
Hvis du bare har brukt en gratis vertsmal, er det ikke nok til at det blir betraktet som et brudd.
I mean, obviously, it's got some very offensive, obscene content on it, just in terms of language alone.
Jeg mener, selvsagt, den har noe ganske uanstendig innhold, bare med tanke på språket.
Looking at behavior alone can miss a vital piece of the puzzle and provide an incomplete, or even a misleading, picture of the child's problems.
Å bare se på oppførsel kan hoppe over en viktig brikke i puslespillet og føre til et ufullstendig, eller til og med et villedende bilde av barnets problemer.
Kun hestehale til og med.

Eksempler av "alone" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishFor example, a trillion dollars of real estate remains uncapitalized in India alone.
For eksempel, en trillion dollar av fast eiendom er ubrukt i India alene.
EnglishOr should we respect his privacy, protect his dignity and leave him alone?
Eller, burde vi respektere hans privatliv, beskytte hans verdighet og la ham være i fred?
EnglishThe forecast for the medical piece alone is to go from 26 percent of the budget to 42 percent.
Helsesystemet er forutsett alene å stige fra 26 prosent av budsjettet til 42 prosent.
EnglishThey're standing alone at the high school dance, and they've never been kissed.
De står alene på skoleballet, og de har aldri blitt kysset.
English7:25 Al Gore: There is an old African proverb that says, "If you want to go quickly, go alone.
7:25 Al Gore: Det er eit gamal afrikansk ordtak som seier "Viss du vil gå raskt, gå åleine.
EnglishSimply using a free host template would not be enough alone to be considered a violation.
Hvis du bare har brukt en gratis vertsmal, er det ikke nok til at det blir betraktet som et brudd.
EnglishAnd as a consequence of this trade, Britain alone lost eight billion dollars in revenue.
Som en konsekvens av denne handelen tapte Storbritannia alene åtte milliarder dollar i statsinntekter.
EnglishWhen you're standing in a trench all alone, if you could have survived, you're okay, you've passed.
Når du står helt alene i en skyttergrav, hvis du kunne overleve, er du god, du har bestått.
EnglishI mean, obviously, it's got some very offensive, obscene content on it, just in terms of language alone.
Jeg mener, selvsagt, den har noe ganske uanstendig innhold, bare med tanke på språket.
EnglishReuters alone puts out three and a half million news stories a year.
Reuters alene sender ut tre og en halv million nyheter i året.
EnglishSo Darwin, he took long walks alone in the woods and emphatically turned down dinner party invitations.
Darwin, tok lange turer alene i skogen og sa ettertrykkelig nei til middagsinvitasjoner.
EnglishThis is four billion hours wasted in this country alone.
Det er fire billioner timer som blir kastet bort i dette landet alene.
English3:32 I now turn to the second big question: are we alone, or is there other life in the universe?
3:32 Og nå til det andre store spørsmålet: Er vi alene, eller finnes det liv andre steder i universet?
EnglishShare, collaborate, or work alone: your files, your choice.
Share, collaborate, or work alone: your files, your choice.
EnglishA 22-year-old individual operating alone, thousands of miles from me, has got to communicate to me with confidence.
En 22 åring som opererer alene tusenvis av mil fra meg må kommunisere med meg med selvtillit.
EnglishThis is not yet our norm in surgery -- let alone making checklists to go onto childbirth and other areas.
Dette er fortsatt ikke normen i operasjoner, for ikke å nevne sjekklister for barnefødsler og andre områder.
EnglishAm I alone in struggling with vulnerability?
EnglishIt will be difficult enough to avoid disaster in the next hundred years, let alone the next thousand or million.
Det vil bli vanskelig nok å unngå katastrofe i de neste hundre årene, for ikke å nevne de neste tusen, eller millioner av år.
EnglishWhen it's alone it doesn't make any light.
EnglishAnd we're trying to deploy this capability, town by town, to every person alive -- in our own country, let alone around the world.