Engelsk-norsk oversettelse av "almost"

EN

"almost" norsk oversettelse

NO
EN

almost {adverb}

volume_up
1. "very close to"
almost (også: about, nearly)
A quadrillion transistors is almost the same as the number of neurons in your brain.
En kvadrillion transistorer er nesten det samme som antall nevroner i hjernen din.
(Laughter) It came to the table a bright, almost shimmering, white color.
(Latter) Fisken kom på bordet, en lys og nesten glitrende, hvit farge.
Yet almost all the corn we eat has been altered genetically in some way.
Allikevel er nesten all maisen vi spiser endret genetisk på en eller annen måte.

Eksempler av "almost" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishA quadrillion transistors is almost the same as the number of neurons in your brain.
En kvadrillion transistorer er nesten det samme som antall nevroner i hjernen din.
EnglishCaution: NPAPI plug-ins can do almost anything, in or outside of your browser.
Advarsel: NPAPI-programtillegget kan gjøre svært mye, både i og utenfor nettleseren.
EnglishYet almost all the corn we eat has been altered genetically in some way.
Allikevel er nesten all maisen vi spiser endret genetisk på en eller annen måte.
English14:11 But there's always a few guys, almost always, who are the last ones.
14:11 Men det er alltid noen få personer, nesten alltid, som er de helt siste.
EnglishI have further results, which are almost unbelievable, of scores which go up with time.
Jeg har flere resultater, som er nesten utrolige, av oppnåelser som øker med tiden.
EnglishWhen it's tapped, the affirmation of being alive, it reaches you almost to a cellular level.
Når den benyttes når bekreftelsen på at du virkelig lever deg nesten på cellenivå.
EnglishTouch the Search icon to find information on almost anything you’re interested in.
Trykk på Søk-ikonet for å finne informasjon om nesten hvilken som helst av interessene dine.
English3:34 For almost two years, we went all over the country and even visited remote villages.
3:34 I nesten to år reiste jeg over hele landet og besøkte til og med fjerne landsbyer.
English(Laughter) It came to the table a bright, almost shimmering, white color.
(Latter) Fisken kom på bordet, en lys og nesten glitrende, hvit farge.
EnglishAnd what happened then is what almost always happens in this situation.
Og hva som hendte da er hva som nesten altid skjer i denne situasjonen.
EnglishThis material actually has some traits that make it seem almost too good to be true.
Dette materialet har faktisk noen egenskaper som får det til å virke for godt til å være sant.
EnglishI first went to Antarctica almost 10 years ago, where I saw my first icebergs.
Første gang jeg dro til Antarktis var for nesten 10 år siden, og jeg fikk se mine første isfjell.
EnglishThis exact same pattern is seen going back now almost a million years before our current time.
Nøyaktig samme mønster kan ses å gå helt tilbake til nesten en million år før nåtiden.
EnglishIf we were outside this, it would almost be meaningless, in the sense as before time.
Hvis vi var på utsiden av dette, ville det være nesten meningsløst, som om vi var før tiden selv.
EnglishWe asked people to come online almost like a Jerry Bruckheimer movie.
Du kjenner Jerry Bruckheimer filmene, du lager et drømme-team.
English15:43 Because we have almost finished, I'll repeat this story.
15:43 Fordi vi er nesten ferdige, skal jeg gjenta denne historien.
EnglishWell, I started making comics, but I also started trying to understand them, almost immediately.
Vel, jeg begynte å lage tegneserier, men jeg begynte også nesten umiddelbart å prøve å forstå dem.
EnglishIn fact, you can get a phantom with almost any part of the body.
Man kan faktisk få et fantom fra nesten hver eneste kroppsdel.
EnglishOne is: there's the science of achievement, which almost everything that's run is mastered to an amazing extent.
Den ene: Hvordan prestere, som nesten alle her har mestret til en imponerende grad.
EnglishAnd the Christmas Day bomber almost succeeded in attacking the United States of America.
Og 1. juledagsbomberen lyktes nesten i å angripe USA.

Synonymer (engelsk) for "almost":

almost