Engelsk-norsk oversettelse av "all together"

EN

"all together" norsk oversettelse

NO
EN

all together {adverb}

volume_up
all together (også: together)
1:00 FN: And I brought this all together, this passion with alternative energy and raced a solar car across Australia -- also the U.S. and Japan.
1:00 FN: Og jeg samlet alt sammen, denne lidenskapen for alternativ energi.
And on the very first day our counselor gathered us all together and she taught us a cheer that she said we would be doing every day for the rest of the summer to instill camp spirit.
Den første dagen, samlet veilederen oss sammen og lærte oss et heiarop vi skulle gjøre hver dag resten av sommeren for å styrke leirånden.

Eksempler av "all together" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English4:29 So, now it's time to put it all together and design the ultimate TEDTalk.
4:29 Så nå er det på tide å legge alt sammen og lage den ultimate TED talen.
EnglishThey can only win if they all pull together as a team.
EnglishIt meant something that would connect us all together.
EnglishI'd like to be the person to edit this all together."
EnglishWe need it to connect us all together.
EnglishIt will bring all of your family together.
English9:25 I want to go back though to this graph that I showed you earlier where we put it all together to make two points.
9:25 Jeg har lyst å gå tilbake til den grafen jeg viste dere tidligere der vi satt alt i system for å vise to viktige poenger.
EnglishAnd I think, if you take all of these filters together, you take all these algorithms, you get what I call a filter bubble.
Og jeg tror at dersom du kombinerer alle disse filtrene, alle disse algoritmene, så får du det jeg kaller en filterboble.
English3:57 JS: Now, let's all say it together.
English8:19 Put all these three together, and you have a nice little map of the entire boundary of visual iconography which comics can embrace.
8:19 Sett disse tre sammen, og du har et fint lite kart over den hele den visuelle ikonografi, som tegneserier kan ta inn over seg.
English1:00 FN: And I brought this all together, this passion with alternative energy and raced a solar car across Australia -- also the U.S. and Japan.
1:00 FN: Og jeg samlet alt sammen, denne lidenskapen for alternativ energi. Og konkurrerte i en solcelle-bil gjennom Australia. Også i USA og Japan.
EnglishOnce several wasps were all together in the same hive, they had no choice but to cooperate, because pretty soon they were locked into competition with other hives.
Så snart flere veps var sammen i det samme bolet, hadde de ikke noe annet valg enn å samarbeide, fordi ganske snart var de i konkurranse med andre bol.
EnglishAnd on the very first day our counselor gathered us all together and she taught us a cheer that she said we would be doing every day for the rest of the summer to instill camp spirit.
Den første dagen, samlet veilederen oss sammen og lærte oss et heiarop vi skulle gjøre hver dag resten av sommeren for å styrke leirånden.
EnglishIf you would please, please do it across all five continents and send me the data, then I'll put it all together, move it into the School of Clouds, and create the future of learning.
Hvis dere kunne, vær så snill å gjør det på tvers av alle kontinenter og send meg deres data, så samler jeg alt sammen, legger det inn i Skolen i Skyen og skaper læringens framtid.

Synonymer (engelsk) for "all together":

all together

Lignende oversettelser av "all together" på norsk

together adverb
all adverb
all adjektiv
Norwegian
all substantiv
Norwegian
all right adjektiv
all right interjeksjon
Norwegian
to rake together verb
Norwegian