Engelsk-norsk oversettelse av "all of a sudden"

EN

"all of a sudden" norsk oversettelse

EN

all of a sudden {adverb}

volume_up
1. alminnelig
all of a sudden
2. hverdags
all of a sudden
So here, all of a sudden, we're looking at a map of the human heart.
Så her ser vi plutselig, et kart over den menneskelige natur.
And then when I wrote this book, and all of a sudden it just took off, then I started saying, now, what's the purpose of this?
Og da jeg skrev denne boken, og den plutselig bare tok av, da begynte jeg å si, hva er nå meningen med dette?
9:09 Then all of a sudden my left hemisphere comes back online, and it says to me, "Hey!
9:09 Da kom plutselig venstre halvdel på lufta igjen og sier, "Hallo, vi har et problem her!

Eksempler av "all of a sudden" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishSo here, all of a sudden, we're looking at a map of the human heart.
Så her ser vi plutselig, et kart over den menneskelige natur.
EnglishAnd then when I wrote this book, and all of a sudden it just took off, then I started saying, now, what's the purpose of this?
Og da jeg skrev denne boken, og den plutselig bare tok av, da begynte jeg å si, hva er nå meningen med dette?
English9:09 Then all of a sudden my left hemisphere comes back online, and it says to me, "Hey!
9:09 Da kom plutselig venstre halvdel på lufta igjen og sier, "Hallo, vi har et problem her! Vi har et problem! Vi må få tak i hjelp."
EnglishAll of a sudden, NGOs were not only standing in the streets, crying their slogans, but they were taking [them] into the negotiations, partly because they represented the victims of these weapons.
Helt plutselig stod ikke de frivillige organsisasjonene bare i gatene og ropte sine slagord, men de tok dem inn i forhandlingene, delvis fordi de representerte ofrene av disse våpnene.
EnglishAnd here, all of a sudden, we have a system that is locking economic structure with social logic -- the economic institutions, and who we are as people, locked together to drive an engine of growth.
Og plutselig har vi et system som låser økonomisk struktur til en sosial logikk -- de økonomiske institusjonene, og hvem vi er som mennesker, låst til hverandre for å drive vekstmaskinen.

Synonymer (engelsk) for "all of a sudden":

all of a sudden