Engelsk-norsk oversettelse av "all"

EN

"all" norsk oversettelse

NO
volume_up
all {subst.}
NO
NO
NO

"i all uendelighet" engelsk oversettelse

volume_up
hva i all verden {interj.} [eksempel]
EN

all {adjektiv}

volume_up
1. "whole"
I meet people all the time who have those, and they're not necessarily happy.
Jeg møter hele tiden folk som har alt det, og de er ikke nødvendigvis lykkelige.
Not all the time -- these things aren't absolute -- but a lot of the time.
Nå er hele tiden -- disse tingene er ikke absolutte -- men mye av tiden.
9:13 OK, how is all this complex circuitry set up in the brain?
9:13 OK, hvordan er hele dette komplekse kretssystemet satt opp i hjernen?
NO

i all uendelighet {adverb}

volume_up
i all uendelighet (også: uten slutt)
volume_up
ad infinitum {adv.} (endlessly)

Eksempler av "all" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishThe payout report issued in March will contain all sales from February 14 - 28.
Utbetalingen rapport utgitt i mars vil inneholde alt salg fra 14 til 28 februar.
EnglishAnd what I've noticed is -- first of all, you get an incredible amount of email.
Og det jeg har lagt merke til er, for det første får du enorme mengder e-post.
EnglishRespondents said that great sex hits all of the five senses at an extreme level.
De som svarte sa at flott sex treffer alle de fem sansene på et ekstremt nivå.
EnglishI meet people all the time who have those, and they're not necessarily happy.
Jeg møter hele tiden folk som har alt det, og de er ikke nødvendigvis lykkelige.
EnglishYou protect yourself from all the unexpected miseries or hurt that might show up.
Du beskytter deg selv fra all uventet elendighet eller smerte som måtte dukke opp.
EnglishAnd in fact you need one laptop to do all the calculations just for one neuron.
Du behøver faktisk en bærbar PC for å gjøre beregningene for et enkelt nevron.
EnglishFor example, we did books -- not for sale -- that all the community would get.
For eksempel så lagde vi bøker -- ikke for salg -- som alle i området kunne få.
EnglishYou can also click the down arrow next to the Reply button and select Reply to all.
Du kan også klikke på nedoverpilen ved siden av Svar-knappen og velge Svar alle.
EnglishPlease be aware that not all publishers are required to provide tax information.
Vær oppmerksom på at ikke alle utgivere er pålagt å levere skatteinformasjon.
EnglishI can't believe they did all those things and didn't also have a modern language.
Jeg kan ikke tro at de gjorde alle de tingene og ikke hadde et moderne språk.
EnglishIt's good for you because you can have a break after all these fantastic people.
Det er bra for dere fordi dere kan få en pause etter alle disse fantastiske folkene.
EnglishWe all know sheep are not exactly rocket scientists -- they're not very smart.
Vi vet alle at sauer ikke akkurat er rakettforskere -- de er ikke spesielt smarte.
EnglishSelect General preferences to adjust the settings for the all accounts in the app.
Select General preferences to adjust the settings for the all accounts in the app.
EnglishUnsupported Language Unfortunately, AdSense is not yet available for all languages.
Språk som ikke støttes AdSense er dessverre ikke tilgjengelig på alle språk ennå.
EnglishThe more unequal countries are doing worse on all these kinds of social problems.
De mer ulike land kommer dårligere ut når det gjelder alle disse sosiale problemene.
EnglishBut he could memorize all the needs of all the beings that he is, he will, he did.
Men han kunne pugge alle behov til alle de vesener han er, han vil, han gjorde det.
EnglishThis is all on behalf of a cause other than one's own genetic fitness, of course.
Alt dette er på vegne av noe helt annet enn ens egen genetisk tilpassethet så klart.
EnglishDeleting your Google Account will affect all products associated with that account.
Sletting av Google-kontoen påvirker alle produktene knyttet til denne kontoen.
EnglishYou can disable all background apps from running when you have closed Chrome.
Du kan deaktivere alle bakgrunnsapper slik at de ikke kjører når du lukker Chrome.
EnglishGoogle Play Licensing Service is available and recommended for all applications.
Lisensieringstjenesten for Google Play er tilgjengelig, og anbefales, for alle apper.

Synonymer (engelsk) for "all":

all
all right
all together