Engelsk-norsk oversettelse av "alive"

EN

"alive" norsk oversettelse

EN

alive {adjektiv}

volume_up
alive (også: active)
We make it come alive with equations, a lot of mathematics.
Vi gjør den levende med likninger, mye matematikk.
And if I have found Nirvana and I'm still alive, then everyone who is alive can find Nirvana."
Og hvis jeg har funnet Nirvana og fremdeles er i live, da kan enhver som er levende finne Nirvana."
Jeg er levende, og jeg har funnet Nirvana.
This is Mae West, still alive at a zookeeper's home in New Orleans.
Dette er Mae West, stadig i live i en dyrevokters hjem i New Orleans.
And if I have found Nirvana and I'm still alive, then everyone who is alive can find Nirvana."
Og hvis jeg har funnet Nirvana og fremdeles er i live, da kan enhver som er levende finne Nirvana."
1:48 These bacteria are not passive riders, these are incredibly important, they keep us alive.
1:48 Disse bakterier er ikke passive omstreifere, de er meget viktige, de holder oss i live.

Eksempler av "alive" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishWhen it's tapped, the affirmation of being alive, it reaches you almost to a cellular level.
Når den benyttes når bekreftelsen på at du virkelig lever deg nesten på cellenivå.
EnglishThis is Mae West, still alive at a zookeeper's home in New Orleans.
Dette er Mae West, stadig i live i en dyrevokters hjem i New Orleans.
English1:48 These bacteria are not passive riders, these are incredibly important, they keep us alive.
1:48 Disse bakterier er ikke passive omstreifere, de er meget viktige, de holder oss i live.
EnglishThe form of wealth in those days was enough food to stay alive.
Formen for velstand på den tiden var å ha nok mat til å overleve.
EnglishAnd if I have found Nirvana and I'm still alive, then everyone who is alive can find Nirvana."
Og hvis jeg har funnet Nirvana og fremdeles er i live, da kan enhver som er levende finne Nirvana."
English14:06 When I woke later that afternoon, I was shocked to discover that I was still alive.
14:06 Da jeg våknet senere den ettermiddagen ble jeg sjokkert over å oppdage at jeg fremdeles var i live.
EnglishBut to do it, what you have to do is you have to make this come alive.
Men for å gjøre det, må du få den til å bli levende.
EnglishThey said that by preserving those voices and sharing them, it helped them keep the spirit of their loved ones alive.
De sier at å bevare disse stemmene og dele de, hjalp dem å holde ånden av sine kjære i live.
EnglishWe make it come alive with equations, a lot of mathematics.
EnglishSo, we have the mathematics to make neurons come alive.
English15:25 But then I realized, "But I'm still alive!
EnglishI'm still alive, and I have found Nirvana.
EnglishAnd we're trying to deploy this capability, town by town, to every person alive -- in our own country, let alone around the world.
English(Laughter) I'm alive, you may have noticed.
En profesjonell synsk som snakker med de døde, klarer ikke å få tak i meg? (Latter) Jeg lever, som dere kanskje har lagt merke til.
English0:11 Sadly, in the next 18 minutes when I do our chat, four Americans that are alive will be dead from the food that they eat.
0:11 Det er trist, men i løpet av de neste 18 minuttene, mens vi snakker sammen, vil fire levende amerikanere ha dødd av maten de spiser.
EnglishAnd women lifted their burqas and ate this ice cream, and I don't think I ever understood pleasure until that moment, and how women have found a way to keep their pleasure alive.
Og kvinner løftet sine burkaer og spiste denne isen, og jeg tror ikke jeg noen sinne har forstått nytelse før i det øyblikket, og hvordan kvinner hadde funnet en måte å holde nytelsen i live.

Synonymer (engelsk) for "alive":

alive