Engelsk-norsk oversettelse av "Alice"

EN

"Alice" norsk oversettelse

NO
NO

"Alice" engelsk oversettelse

EN
EN

Alice {egennavn}

volume_up
1. "female given name"
Alice
The hard problem that Alice chose was the rising incidence of childhood cancers.
Det vanskelige problem som Alice valgte var de økende tilfeller av barnekreft.
This is the price that Alice pays for each of her clicks resulting from this auction.
Dette er det Alice betaler for hvert av klikkene hun får fra denne auksjonen.
So, Alice was very outgoing and sociable, and George was a recluse.
Alice var veldig utadvendt og sosial, og George var en hermitt.
NO

Alice {egennavn}

volume_up
Alice
volume_up
Alice {egen.} (female given name)
Det vanskelige problem som Alice valgte var de økende tilfeller av barnekreft.
The hard problem that Alice chose was the rising incidence of childhood cancers.
Dette er det Alice betaler for hvert av klikkene hun får fra denne auksjonen.
This is the price that Alice pays for each of her clicks resulting from this auction.
Alice var veldig utadvendt og sosial, og George var en hermitt.
So, Alice was very outgoing and sociable, and George was a recluse.

Eksempler av "Alice" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishThe hard problem that Alice chose was the rising incidence of childhood cancers.
Det vanskelige problem som Alice valgte var de økende tilfeller av barnekreft.
EnglishThis is the price that Alice pays for each of her clicks resulting from this auction.
Dette er det Alice betaler for hvert av klikkene hun får fra denne auksjonen.
EnglishThe amount that’s required for Alice to rank above the next best ad -- Bob’s -- is $3.01.
For å komme høyere enn Bob, som har den nest beste annonsen, må Alice by 24,08 NOK.
EnglishOn average, Alice’s Actual CPC will be: $1.01 * ⅓ + $3.01 * ⅔ = $2.34.
Gjennomsnittet for Alices faktiske CPC, blir: 8,08 NOK * ⅓ + 24,08 NOK * ⅔ = 18,75 NOK.
English3:48 So for 25 years Alice Stewart had a very big fight on her hands.
3:48 Så i 25 år hadde Alice Stewart en veldig stor kamp foran seg.
EnglishIt means that organizations mostly can't do what George and Alice so triumphantly did.
Det betyr at organisasjoner for det meste ikke kan gjøre hva George og Alice gjorde til så stor effekt.
EnglishSo, Alice was very outgoing and sociable, and George was a recluse.
Alice var veldig utadvendt og sosial, og George var en hermitt.
English2:50 Nevertheless, Alice Stewart rushed to publish her preliminary findings in The Lancet in 1956.
2:50 Uansett, Alice Stewart skyndte seg å publisere sitt foreløpige funn i The Lancet i 1956.
English1:27 Now, Alice had trouble getting funding for her research.
1:27 Men, Alice hadde problemer med å få midler til sin forskning.
EnglishAlice therefore pays an Actual CPC of $3.01 per click.
Den faktiske CPC-en Alice betaler, er dermed 24,08 NOK per klikk.
EnglishShe worked with a statistician named George Kneale, and George was pretty much everything that Alice wasn't.
Hun jobbet med en statistiker som het George Kneale, og George var omtrent alt Alice ikke var.
EnglishBob’s Actual CPC is calculated in a manner identical to how Alice’s Actual CPC was calculated in the previous example.
Bobs faktiske CPC beregnes på samme måte som Alices faktiske CPC i forrige eksempel.
EnglishAlice was very warm, very empathetic with her patients.
Alice var veldig varm, veldig empatisk overfor sine pasienter.
EnglishAlice wins the auction because she is bidding the highest, based on a combination of CPC bid and Quality Score.
Alice vinner auksjonen fordi hun byr høyest, basert på en kombinasjon av CPC-bud og kvalitetspoeng.
EnglishAlice and George were very good at conflict.
EnglishConceptually, Alice pays what Bob did ($1.01) for the first one-third of her clicks, the same number of clicks Bob received.
Alice betaler med andre ord det samme som Bob (8,08 NOK) for den første tredjedelen av klikkene (samme antall klikk som Bob fikk).
EnglishAlice's daughter told me that every time Alice went head-to-head with a fellow scientist, they made her think and think and think again.
Alice's datter fortalte meg at hver gang Alice gikk opp mot en vitenskapskollega, fikk de henne til å tenke, og tenke, og tenke igjen.
EnglishAlice’s Actual CPC in this example depends on the incremental clicks she generates from being in the top position as well as Bob’s Actual CPC.
Alices faktiske CPC i dette eksemplet avhenger både av antall ekstraklikk hun får gjennom topplasseringen, og Bobs faktiske CPC.
EnglishBecause it was only by not being able to prove that she was wrong, that George could give Alice the confidence she needed to know that she was right.
Fordi det var kun ved ikke å kunne bevise at hun tok feil, at George kunne gi Alice den selvtilliten hun trengte til å vite at hun hadde rett.
EnglishAccording to the Relative CTR of position, Alice is getting three times as many clicks by being in the top position compared to being in the second position.
Ut fra den relative CTR-en for plassering får Alice tre ganger flere klikk i topplasseringen enn hun ville ha gjort i den andre plasseringen.