Engelsk-norsk oversettelse av "algorithm"

EN

"algorithm" norsk oversettelse

EN

algorithm {substantiv}

volume_up
1. "well-defined procedure"
Learn more about Google's autocomplete algorithm
Les mer om Googles algoritme for autofullføring

Eksempler av "algorithm" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishYou’ll only see results as you type if our algorithm is confident that the results will be useful.
Du får bare se resultater mens du skriver dersom algoritmen vår er sikker på at resultatene kommer til å være nyttige.
EnglishAs there is a machine learning algorithm in this --
EnglishLearn more about Google's autocomplete algorithm
EnglishWhile the details of these weights and values are a proprietary part of the Google search algorithm, you can work to improve your app’s visibility by:
Detaljene for denne vektleggingen og disse verdiene er underlagt eierrettighetene for Googles søkealgoritme, men du kan prøve å øke appens synlighet ved å:
EnglishGoogle ads are targeted to these results based on our targeting algorithm, which takes words and phrases included in the query and matches them to relevant ad campaigns.
Google-annonser målrettes mot disse resultatene basert på vår målrettingsalgoritme, som tar ord og uttrykk i søket og samsvarer dem med relevante annonsekampanjer.

Synonymer (engelsk) for "algorithm":

algorithm