Engelsk-norsk oversettelse av "Alex"

EN

"Alex" norsk oversettelse

NO
NO

"Alex" engelsk oversettelse

EN
EN

Alex {egennavn}

volume_up
1. "Alexius"
Alex
volume_up
Alex {egen.} (Alexius)
Alex Steffen shows some cool neighborhood-based green projects that expand our access to things we want and need — while reducing the time we spend in cars.
Alex Steffen viser noen kule nabolag-baserte grønne prosjekter som utvider tilgjengeligheten vår til ting vi vil ha og trenger — mens vi reduserer tiden vi bruker i bilen.
Worldchanging.com founder Alex Steffen argues that reducing humanity’s ecological footprint is incredibly vital now, as the western consumer lifestyle spreads to developing countries.
Alex Steffen, grunnleggeren av Worldchanging.com, mener det idag er svært viktig å redusere menneskehetens økologisk fotavtrykk, fordi den vestlige forbrukslivsstilen sprer seg til utviklingsland.
NO

Alex {egennavn}

volume_up
1. "Alexius"
Alex
volume_up
Alex {egen.} (Alexius)
Alex Steffen viser noen kule nabolag-baserte grønne prosjekter som utvider tilgjengeligheten vår til ting vi vil ha og trenger — mens vi reduserer tiden vi bruker i bilen.
Alex Steffen shows some cool neighborhood-based green projects that expand our access to things we want and need — while reducing the time we spend in cars.
Alex Steffen, grunnleggeren av Worldchanging.com, mener det idag er svært viktig å redusere menneskehetens økologisk fotavtrykk, fordi den vestlige forbrukslivsstilen sprer seg til utviklingsland.
Worldchanging.com founder Alex Steffen argues that reducing humanity’s ecological footprint is incredibly vital now, as the western consumer lifestyle spreads to developing countries.

Eksempler av "Alex" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

English16:10 Alex Steffen: Exactly, this is a landmine-detecting flower.
EnglishAlex Steffen shows some cool neighborhood-based green projects that expand our access to things we want and need — while reducing the time we spend in cars.
Alex Steffen viser noen kule nabolag-baserte grønne prosjekter som utvider tilgjengeligheten vår til ting vi vil ha og trenger — mens vi reduserer tiden vi bruker i bilen.
EnglishWorldchanging.com founder Alex Steffen argues that reducing humanity’s ecological footprint is incredibly vital now, as the western consumer lifestyle spreads to developing countries.
Alex Steffen, grunnleggeren av Worldchanging.com, mener det idag er svært viktig å redusere menneskehetens økologisk fotavtrykk, fordi den vestlige forbrukslivsstilen sprer seg til utviklingsland.