Engelsk-norsk oversettelse av "alert"

EN

"alert" norsk oversettelse

NO
EN

alert {adjektiv}

volume_up
1. "attentive"
alert (også: aware, vigilant)
alert (også: awake)

Eksempler av "alert" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishAny time your payments are on hold, an alert appears on your Payments page.
Hver gang betalingene dine er holdt tilbake, vises et varsel på Betalinger-siden.
EnglishYou might come across this alert on websites that rely heavily on JavaScript.
Dette varslet kan vises på nettsteder som i stor grad bruker JavaScript.
EnglishPlease contact the sender or mailing list owner to alert them.
Kontakt avsenderen eller eieren av mottakerlisten for å varsle dem om dette.
EnglishWhen a site wants to use your location information, Chrome will alert you by showing you a prompt.
Når et nettsted ønsker å bruke posisjonsinformasjonen din, får du beskjed fra Google.
EnglishIcons may appear in the address bar to alert you about blocked or set cookies:
Følgende ikoner kan vises i adressefeltet for å varsle deg om blokkerte eller godtatte informasjonskapsler:
EnglishIf your site has rejected ad requests, an alert will show in your AdSense interface.
Hvis det fins avviste annonseforespørsler for nettstedet ditt, vises et varsel i AdSense-grensesnittet ditt.
EnglishSorry for the spoiler alert, but no world peace.
Unnskyld at jeg røper slutten, men det har ikke blitt fred i verden.
EnglishAfter the process is complete, you might see an alert saying your USB drive or SD card is unreadable.
Når prosessen er fullført, får du sannsynligvis se et varsel med melding om at USB-stasjonen eller SD-kortet ditt er uleselig.
EnglishClick the link in the alert to see the steps you need to take to remove the hold and become eligible for payment.
Klikk på koblingen i varselet for å se hvilke trinn du må utføre for å fjerne tilbakeholdingen og bli kvalifisert for betaling.
EnglishIn these cases, we suggest contacting the original sender or website when possible to alert them to the mistake.
I slike tilfeller anbefaler vi at du om mulig kontakter den opprinnelige avsenderen eller nettstedet, for å varsle dem om feilen.
EnglishTo restore a removed comment, place your cursor over the  alert icon to the right of the comment > click Restore.
Hvis du vil gjenopprette en kommentar som er fjernet, holder du markøren over  varselikonet til høyre for kommentaren > klikk på Gjenopprett.
EnglishTo block the person who posted the comment, place your cursor over the  alert icon to the right of the comment > click Block.
Hvis du vil blokkere personen som la ut kommentaren, holder du markøren over  varselikonet til høyre for kommentaren > klikk på Blokkér.
EnglishWe'll use this information to improve our detection system (and to help us alert you only when it really matters).
Vi bruker disse opplysningene til å forbedre systemet vårt for gjenkjenning av skadelig programvare (og påse at vi bare varsler deg når det virkelig er nødvendig).
EnglishYou can use Me on the Web to alert you when your personal information--say, your email address or phone number--gets published online.
Du kan bruke Meg på nettet til å motta varsler når personlige opplysninger blir lagt ut på nettet, slik som e-postadressen eller telefonnummeret ditt.
EnglishIf you only want to use other products like YouTube monetization, AdSense for games or AdSense for search, you can disregard this alert.
Hvis du bare ønsker å bruke andre produkter som YouTube-inntjeningsgenerering, AdSense for spill eller AdSense for søk, kan du se bort fra dette varselet.
EnglishClick the gray alert icon > Remove comment or Restore comment.
Hvis du vil gjenopprette eller fjerne en kommentar som er rapportert, klikker du bare på det grå varselikonet og velger Fjern kommentar eller Gjenopprett kommentar.
EnglishSome publishers who use EFT were notified by an alert in their AdSense accounts that they had no valid form of payment, and their payments were put on hold.
Noen utgivere som bruker EFT, har fått et varsel i AdSense-kontoen om at de ikke har en gyldig betalingsmåte, og at betalingene deres er satt på vent.
EnglishSimilar to notifications for your Google+ profile, Google+ Pages notifications are designed to alert you when important events occur involving your page.
Varsler for Google+-sider er i likhet med varsler for Google+-profilen din ment å skulle gi deg beskjed når det skjer viktige ting som har med siden din å gjøre.
EnglishWhen you connect to a website, Google Chrome can show you details about your connection and alert you if it can't establish a fully secure connection with the site.
Når du kobler til et nettsted, kan Google Chrome vise deg informasjon om tilkoblingen din, og varsle deg hvis det ikke kan åpnes en helt sikker tilkobling til nettstedet.