EN

alcohol {substantiv}

volume_up
0:53 Camp was more like a keg party without any alcohol.
0:53 Leirturen var mer som en fyllefest uten alkohol.
Some of my favorite things, like chocolate and tea, blueberries, alcohol in moderation, stress management and cannabinoids found in marijuana.
Noen av mine favoritter er sjokolade og te, blåbær, alkohol i moderate mengder, stressmestring og canabanoider som fins i marijuana.
These systems are often put in place to filter content such as adult and illegal filesharing as well as the sale of firearms, drugs, alcohol and tobacco.
Disse systemene benyttes ofte for å filtrere for eksempel voksent innhold og ulovlig fildeling samt salg av skytevåpen, narkotika, alkohol og tobakk.

Eksempler av "alcohol" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishFor more information about YouTube's policy on alcohol advertising, see the Ad Specs Guide.
Du kan finne ut mer om retningslinjene for alkoholannonsering på YouTube i Veiledning for annonsespesifikasjoner.
EnglishAds are also not permitted on pages which sell or promote the sales of beer, hard alcohol, or liqueurs.
Det er heller ikke tillatt med annonser på sider som selger eller fremmer salg av øl, sprit eller hetvin.
English0:53 Camp was more like a keg party without any alcohol.
EnglishSome of my favorite things, like chocolate and tea, blueberries, alcohol in moderation, stress management and cannabinoids found in marijuana.
Noen av mine favoritter er sjokolade og te, blåbær, alkohol i moderate mengder, stressmestring og canabanoider som fins i marijuana.
EnglishThese systems are often put in place to filter content such as adult and illegal filesharing as well as the sale of firearms, drugs, alcohol and tobacco.
Disse systemene benyttes ofte for å filtrere for eksempel voksent innhold og ulovlig fildeling samt salg av skytevåpen, narkotika, alkohol og tobakk.
English. -- and that includes cocaine, heroin, alcohol, everything -- one-third of drug overdoses are prescription medications.
En tredjedel av alle overdoser i USA -- og det inkluderer kokain, heroin, alkohol, alt -- en tredjedel av overdoser er reseptbelagte medisiner.
EnglishPlease be aware that the promotion of prohibited content includes providing links to sites that do not follow our drug, alcohol, and tobacco-related content policies.
Vær oppmerksom på at reklame for forbudt innhold omfatter koblinger til nettsteder som ikke følger våre retningslinjer for legemiddel-, alkohol- og tobakkrelatert innhold.
EnglishThese alcohol-related ads will potentially be allowed to run on your content when you opt in, depending on your country and the country in which the end-user is viewing your content:
Annonser som tilhører disse alkoholrelaterte kategoriene tillates kanskje å være en del av innholdet ditt når du velger det, avhengig av landet ditt og landet der sluttbrukeren viser sidene dine:

Synonymer (engelsk) for "alcohol":

alcohol
Alcoholics Anonymous
English