Engelsk-norsk oversettelse av "album"

EN

"album" norsk oversettelse

NO
NO

"album" engelsk oversettelse

EN
EN

album {substantiv}

volume_up
Create a new album: enter a new album name in the text box located next to New album.
Opprett et nytt album: Angi et nytt albumnavn i tekstboksen ved siden av Nytt album.
Google Play interprets different text in the 'ALBUM ARTIST' field as separate albums.
Google Play tolker forskjellig tekst i ALBUM ARTIST-feltet som forskjellige album.
To view song or album details, click the album art, song, or album name.
Hvis du vil se opplysninger om en sang eller et album, klikker du på albumbildet, sangen eller albumnavnet.
NO

album {intetkjønn}

volume_up
album
Opprett et nytt album: Angi et nytt albumnavn i tekstboksen ved siden av Nytt album.
Create a new album: enter a new album name in the text box located next to New album.
Google Play tolker forskjellig tekst i ALBUM ARTIST-feltet som forskjellige album.
Google Play interprets different text in the 'ALBUM ARTIST' field as separate albums.
Hvis du vil se opplysninger om en sang eller et album, klikker du på albumbildet, sangen eller albumnavnet.
To view song or album details, click the album art, song, or album name.

Eksempler av "album" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishTo get started, navigate to a photo or album and click  Play icon in the header:
Kom i gang ved å gå til et bilde eller album og klikke på  avspillingsikonet øverst:
EnglishGoogle Play interprets different text in the 'ALBUM ARTIST' field as separate albums.
Google Play tolker forskjellig tekst i ALBUM ARTIST-feltet som forskjellige album.
EnglishCreate a new album: enter a new album name in the text box located next to New album.
Opprett et nytt album: Angi et nytt albumnavn i tekstboksen ved siden av Nytt album.
EnglishIf it was an album of music, the end of one album, the next song pops into your head.
Hvis det var et musikkalbum, ville neste sang, ved slutten av den pågående, starte i hodet.
EnglishIf you'd like to move one or many photos from one album to another:
Gjør følgende hvis du vil flytte ett eller flere bilder fra ett album til et annet:
EnglishHighlights This section shows you a sample of your photos grouped by date or album.
Høydepunkter I denne delen ser du et utvalg av bildene dine, gruppert etter dato eller album.
EnglishOr, in Google Play, you might see that another friend has +1’d a new song or album.
Og på Google Play kan du for eksempel se at en annen venn har gitt +1 til en ny sang eller et album.
EnglishMalware can be disguised as a popular movie, album, or program.
Skadelig programvare kan kamufleres som populære filmer, musikkalbumer eller programmer.
EnglishBy default, Google will keep the metadata and album art embedded within your music files.
Google beholder som standard metadataene og albumgrafikken som er integrert i musikkfilene dine.
EnglishDeleting a photo from your Google+ album will not delete the original photo from Drive.
Hvis du sletter et bilde fra Google+-albumet ditt, blir ikke det opprinnelige bildet slettet fra Disk.
EnglishTo start listening to music, hover over a song or album and click Play.
For å begynne å lytte til musikk kan du holde markøren over en sang eller et album og klikke på Play.
EnglishWhen you share an album on Google+, those people you've shared the album with can reshare your album.
Når du deler et album på Google+, kan folk du har delt albumet med, videresende albumet ditt.
EnglishWhen you pre-order an album, you won’t be charged until the album is available in your library.
Når du forhåndsbestiller et album, belastes du ikke før albumet er tilgjengelig i biblioteket ditt.
EnglishWhen you disable the reshare of an album, a few things happen:
Når du deaktiverer videresending av et album, skjer endel ting:
EnglishTo view song or album details, click the album art, song, or album name.
Hvis du vil se opplysninger om en sang eller et album, klikker du på albumbildet, sangen eller albumnavnet.
EnglishIf you'd prefer to not have your album reshared, you can disable reshares on Google+.
Hvis du foretrekker at andre ikke kan videresende albumet ditt, kan du deaktivere dette alternativet på Google+.
EnglishTo move an album to trash, click drop down arrow > Move to trash.
Hvis du vil flytte et album til papirkurven, kan du klikke på rullegardinpilen > Flytt til papirkurven.
EnglishWhen you open an album and click Organize, you can:
Når du åpner et album og klikker på Organiser, kan du gjøre følgende:
English0:47 ♫ I can type in the track and get album names back ♫
0:47 ♫ Jeg kan skrive inn sangtittel og få albumnavnet igjen ♫
EnglishThat album and anywhere you've linked copies of those photos will be affected.
Dette påvirker det aktuelle albumet samt alle stedene der du har lagt ut kopier i form av linker til bildene i albumet.

Synonymer (engelsk) for "album":

album