Engelsk-norsk oversettelse av "airplane"

EN

"airplane" norsk oversettelse

EN

airplane {substantiv}

volume_up
1. alminnelig
airplane (også: aeroplane)
It's a two-seat, single-engine airplane that works just like any other small airplane.
Det er et toseters, enmotors fly som virker på samme måte som alle andre småfly.
The regulations for vehicles on the road weren't written with an airplane in mind.
Forskriftene for kjøretøy på veien ble ikke skrevet med tanke på et fly.
He said, "I've been on an airplane for 24 hours."
Han sa "Jeg har sittet på et fly i 24 timer."
airplane (også: aeroplane)
2. "powered aircraft"
airplane (også: aircraft, plane, plane)
It's a two-seat, single-engine airplane that works just like any other small airplane.
Det er et toseters, enmotors fly som virker på samme måte som alle andre småfly.
The regulations for vehicles on the road weren't written with an airplane in mind.
Forskriftene for kjøretøy på veien ble ikke skrevet med tanke på et fly.
He said, "I've been on an airplane for 24 hours."
Han sa "Jeg har sittet på et fly i 24 timer."

Eksempler av "airplane" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishIt's a two-seat, single-engine airplane that works just like any other small airplane.
Det er et toseters, enmotors fly som virker på samme måte som alle andre småfly.
EnglishInstead of paying to keep your airplane in a hanger, park it in your garage.
I stedet for å betale for å ha flyet ditt i en hangar, parkerer du det i garasjen.
EnglishThe regulations for vehicles on the road weren't written with an airplane in mind.
Forskriftene for kjøretøy på veien ble ikke skrevet med tanke på et fly.
EnglishAnd I'm certainly not out to replace your Chevy, but I do think that the Transition should be your next airplane.
Og jeg er bestemt ikke ute etter å erstatte din Chevy, men jeg mener at Transition burde være ditt neste fly.
EnglishHe said, "I've been on an airplane for 24 hours."
EnglishSo even though I have a fear of heights, I recently strapped myself to another human being and stepped out of an airplane at 12,000 ft.
Så selv om jeg er redd for høyder, spente jeg meg nylig til et annet menneske, og trådte ut av et fly i en høyde av 4000 m.
EnglishHe would go onto tell us that the Transition had been the easiest airplane to land that he'd flown in his entire 30-year career as a test pilot.
Han fortalte så til oss at Transition hadde vært det flyet som var lettest å lande blant alle han hadde fløyet i sin 30-årige karriere som testpilot.
EnglishHe said, "I had a dream once about a green school, and I saw a picture of this green school, I got on an airplane.
Jeg spurte ham, "Hvorfor?" Han sa "Jeg hadde en drøm en gang om en grønn skole, og så et bilde av denne grønne skolen. Jeg kom meg på et fly. I august skal jeg ta med barna mine."
EnglishIf you aren’t connected to a network – for example, if you’re working in Airplane mode – the messages that you send are stored with the Outbox label until you connect to a network again.
Hvis du ikke er koblet til et nettverk, for eksempel hvis du arbeider i flymodus, lagres e-postene under Utboks-etiketten inntil du kobler til et nettverk igjen.

Synonymer (engelsk) for "airplane":

airplane