Engelsk-norsk oversettelse av "agriculture"

EN

"agriculture" norsk oversettelse

EN

agriculture {substantiv}

volume_up
agriculture
That's not a business, and it isn't agriculture.
Det er ikke noen forretning og det er ikke landbruk.
We have to move to a model that is based more on principles of agriculture.
Vi må endre dette til en modell som er mer basert på prinsippene rundt landbruk.
14:43 What we need now is a radically new conception of agriculture, one in which the food actually tastes good.
14:43 Det vi trenger nå er en radikalt ny oppfatning av landbruk, der maten faktisk smaker godt.
agriculture (også: farming)
3:34 Of course, with agriculture came the first big civilizations, the first cities built of mud and brick, the first empires.
3:34 Selvfølgelig, med jordbruk kom de første store sivilisasjonene, de første byene bygget av gjørme og murstein, de første imperiene.

Eksempler av "agriculture" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishWe have to move to a model that is based more on principles of agriculture.
Vi må endre dette til en modell som er mer basert på prinsippene rundt landbruk.
English14:43 What we need now is a radically new conception of agriculture, one in which the food actually tastes good.
14:43 Det vi trenger nå er en radikalt ny oppfatning av landbruk, der maten faktisk smaker godt.
EnglishThat's not a business, and it isn't agriculture.
English3:34 Of course, with agriculture came the first big civilizations, the first cities built of mud and brick, the first empires.
3:34 Selvfølgelig, med jordbruk kom de første store sivilisasjonene, de første byene bygget av gjørme og murstein, de første imperiene.

Synonymer (engelsk) for "agriculture":

agriculture
agricultural