Engelsk-norsk oversettelse av "agreement"

EN

"agreement" norsk oversettelse

NO
EN

agreement {substantiv}

volume_up
1. alminnelig
If your contracting entity is Google Advertising (Shanghai) Company Limited, then in accordance of the terms of your agreement with Google, you should not be required to invoice us for VAT.
., i samsvar med vilkårene i din avtale med Google.
agreement (også: consensus, sense)
Because there are so many of them, and because there's no agreement among them in their preferred direction of movement, the marble, as we see it in Middle World, stays rock steady.
Fordi det er så mange av dem, og fordi det ikke finnes noen enighet om hvilken retning er foretrukket for bevegelse, blir marmoren som vi ser i Midtverden stødig som en stein.
agreement
If your contracting entity is Google Advertising (Shanghai) Company Limited, then in accordance of the terms of your agreement with Google, you should not be required to invoice us for VAT.
., i samsvar med vilkårene i din avtale med Google.
agreement (også: arrangement, settlement)
agreement (også: bargain)
If your contracting entity is Google Advertising (Shanghai) Company Limited, then in accordance of the terms of your agreement with Google, you should not be required to invoice us for VAT.
., i samsvar med vilkårene i din avtale med Google.
2. grammatikk

Eksempler av "agreement" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishFor additional detail, please consult the Google Play Developer Distribution Agreement.
Du kan finne ut mer om dette i Google Plays Distribusjonsavtale for utviklere.
EnglishIf you've found an application violating the Google Play Developer Distribution Agreement, please let us know.
Hvis du finner en app som bryter med distribusjonsavtalen for Google Play-utviklere, må du gi oss beskjed om dette.
EnglishWhen you publish an app on Google Play, you agree to the terms of the Developer Distribution Agreement (DDA).
Når du publiserer en app på Google Play, godtar du vilkårene i distribusjonsavtalen for utviklere (DDA – Developer Distribution Agreement).
English., then in accordance with the terms of your agreement with Google, you should not be required to invoice us for VAT.
Hvis kontraktsenheten er Google Inc., skal det ikke være nødvendig å fakturere oss for mva., i henhold til vilkårene i avtalen med Google.
EnglishIn accordance with the terms of your agreement with Google, the payments made by Google for your services provided are final and will be considered to be inclusive of all applicable taxes, if any.
Utbetalinger fra Google for tjenestene du tilbyr, er i henhold til avtalevilkårene endelige og inklusive eventuelle gjeldende avgifter.
EnglishThese predictions are in excellent agreement with observations by the WMAP satellite of the cosmic microwave background, which is an imprint of the very early universe.
Disse spådommene stemmer meget godt overens med observasjoner som satellitten WMAP gjorde av den kosmiske mikrobølgestøyen, som er en gjenlevning av det veldig tidlige universet.
EnglishBecause there are so many of them, and because there's no agreement among them in their preferred direction of movement, the marble, as we see it in Middle World, stays rock steady.
Fordi det er så mange av dem, og fordi det ikke finnes noen enighet om hvilken retning er foretrukket for bevegelse, blir marmoren som vi ser i Midtverden stødig som en stein.
EnglishIf your contracting entity is Google Advertising (Shanghai) Company Limited, then in accordance of the terms of your agreement with Google, you should not be required to invoice us for VAT.
Hvis din kontraktsenhet er Google Advertising (Shanghai) Company Limited, er du ikke pålagt å sende oss faktura med mva., i samsvar med vilkårene i din avtale med Google.
EnglishGoogle Play considers all prior violations of the Content Policy and Developer Distribution Agreement from individual developer accounts as well as associated accounts.
Google Play tar i betraktning alle tidligere brudd på retningslinjene for innhold og lisensavtalen for sluttbrukere, både i forbindelse med individuelle utviklerkontoer og tilknyttede kontoer.
EnglishPlease make sure your themes, extensions, and apps for the Web Store follow the guidelines in Chrome Web Store Developer Program Policies and Google Chrome Web Store Developer Agreement.
Sørg for at dine temaer, utvidelser og programmer for Nettmarked overholder retningslinjene i programvilkårene for Nettmarked-utviklere og utvikleravtalen for Google Chrome Nettmarked.
EnglishFrom time to time, Google may discover a item in the Chrome Web Store that violates the Chrome Web Store Developer Agreement or other legal agreements, laws, regulations or policies.
Fra tid til annen kan vi komme over en artikkel i Chrome Nettmarked som bryter utvikleravtalen for Chrome Nettmarked eller andre juridiske avtaler, lover, bestemmelser eller retningslinjer.

Synonymer (engelsk) for "agreement":

agreement