Engelsk-norsk oversettelse av "ago"

EN

"ago" norsk oversettelse

NO
NO
volume_up
... days ago {adv.} [eksempel]
volume_up
... weeks ago {adv.} [eksempel]
volume_up
... years ago {adv.} [eksempel]
EN

ago {adverb}

volume_up
1. "past"
ago (også: then)
0:11 A few years ago, my eyes were opened to the dark side of the construction industry.
0:11 For noen år siden fikk jeg øynene opp for den mørke siden av anleggsindustrien.
Thirty years ago, most of the food was largely local and largely fresh.
For 30 år siden var mesteparten av maten hovedsaklig lokal, og vanligvis fersk.
This was an ad from The Economist a few years ago that gave us three choices.
Dette var en annonse for "The Economist" for noen år siden,- -som gav oss tre valgmuligheter.

Eksempler av "ago" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishI used to teach people how to write computer programs in New Delhi, 14 years ago.
Jeg pleide å undervise folk i å skrive dataprogrammer i New Delhi, for 14 år siden.
English12:14 So, I take my inspiration from something that happened 2,500 years ago.
12:14 Derfor henter jeg min inspirasjon fra noe som skjedde for 2 500 år siden.
EnglishThen from about 600 to 800 million years ago, multi-celled organisms appear.
Så, for rundt 600 - 800 millioner år siden, dukket det opp flercellede organismer.
EnglishShe did this on the "Larry King Live" show on CNN six and a half years ago.
Hun gjorde dette på Larry King Live Show på CNN for seks og et halvt år siden.
English0:59 Does it really lead to a single ancestor some 20, 25,000 years ago?
0:59 Kommer det til å lede til en enkelt stamfar for sånn 20-25,000 år tilbake?
EnglishThirty years ago, most of the food was largely local and largely fresh.
For 30 år siden var mesteparten av maten hovedsaklig lokal, og vanligvis fersk.
EnglishThe first is that we have fossils of algae from 3.5 billion years ago.
Det første beviset er at vi har fossiler av alger som er 3,5 milliard år gamle.
EnglishAnd Chris just touched on one of those a second ago, and that was the Time 100 poll.
Chris rørte nettopp ved en av disse, og det var Time 100's meningsmåling.
English2:44 We discovered bluegrass a few years ago, and we fell in love with it.
2:44 Vi oppdaget bluegrass for bare noen år siden, og ble forelsket i det.
EnglishAdam Smith, 200 years ago, spoke about our desire for a life without shame.
For 200 år siden snakket Adam Smith, om vårt begjær for et liv uten skam.
English0:11 A few years ago, my eyes were opened to the dark side of the construction industry.
0:11 For noen år siden fikk jeg øynene opp for den mørke siden av anleggsindustrien.
English9:22 And I was up in San Francisco a while ago doing a book signing.
9:22 Jeg var i San Francisco for en tid tilbake i forbindelse med boksignering.
EnglishAnd that is how our solar system was formed, four and a half billion years ago.
Og slik var det vårt solsystem ble skapt, for 4,5 milliard år siden.
English0:11 So a few weeks ago, a friend of mine gave this toy car to his 8-year-old son.
0:11 For et par uker siden ga en kamerat av meg en lekebil til den åtte år gamle sønnen sin.
EnglishThis was an ad from The Economist a few years ago that gave us three choices.
Dette var en annonse for "The Economist" for noen år siden,- -som gav oss tre valgmuligheter.
EnglishAnd believe me, I lived the same sad life until about three years ago.
Og tro meg, jeg levde det samme triste livet inntil omtrent tre år siden.
EnglishI first went to Antarctica almost 10 years ago, where I saw my first icebergs.
Første gang jeg dro til Antarktis var for nesten 10 år siden, og jeg fikk se mine første isfjell.
EnglishAnd then we posted this video to YouTube about a year and a half ago.
Og så la vi ut denne videoen på YouTube for omtrent halvannet år siden.
EnglishAnd then someone asked me, just before my TEDTalk, a few days ago, "So where is the hope?"
Og så spurte noen meg, rett før TED-foredraget mitt, for noen dager siden, "Hvor er så håpet?"
EnglishAnd it all started one day on a plane, on my way to TED, seven years ago.
Og alt startet en dag på et fly, på vei til TED, syv år siden.

Synonymer (engelsk) for "ago":

ago
English