Engelsk-norsk oversettelse av "agent"

EN

"agent" norsk oversettelse

NO
NO

"agent" engelsk oversettelse

EN
EN

agent {substantiv}

volume_up
We recommend that you call your local WU agent to confirm which currencies are available.
Vi anbefaler at du ringer din lokale Western Union-agent for å finne ut hvilke valutaer som er tilgjengelige.
We recommend that you call your local Western Union Agent to confirm which currencies are available.
Vi anbefaler at du ringer din lokale Western Union-agent for å finne ut hvilke valutaer som er tilgjengelige.
Payments will be available for pick up at your local Western Union Agent the day after they are sent according to our normal payment schedule.
Betalingene kan hentes hos din lokale Western Union-agent dagen etter at de blir sendt i overensstemmelse med den vanlige betalingsplanen vår.
NO

agent {hankjønn}

volume_up
agent
Vi anbefaler at du ringer din lokale Western Union-agent for å finne ut hvilke valutaer som er tilgjengelige.
We recommend that you call your local WU agent to confirm which currencies are available.
Vi anbefaler at du ringer din lokale Western Union-agent for å finne ut hvilke valutaer som er tilgjengelige.
We recommend that you call your local Western Union Agent to confirm which currencies are available.
Betalingene kan hentes hos din lokale Western Union-agent dagen etter at de blir sendt i overensstemmelse med den vanlige betalingsplanen vår.
Payments will be available for pick up at your local Western Union Agent the day after they are sent according to our normal payment schedule.

Eksempler av "agent" på norsk

Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold.

EnglishWe recommend that you call your local WU agent to confirm which currencies are available.
Vi anbefaler at du ringer din lokale Western Union-agent for å finne ut hvilke valutaer som er tilgjengelige.
EnglishWe recommend that you call your local Western Union Agent to confirm which currencies are available.
Vi anbefaler at du ringer din lokale Western Union-agent for å finne ut hvilke valutaer som er tilgjengelige.
EnglishThe exchange rate will vary based on the rate used by the WU agent on the day you pick up your payment.
Valutakursen varierer avhengig av kursen som brukes av Western Union-agenten den dagen du henter betalingen.
EnglishThe exchange rate will vary based on the rate used by the Western Union agent on the day you pick up your payment.
Valutakursen varierer etter kursen som brukes av Western Union-agenten den dagen du henter betalingen.
EnglishHowever, at most Western Union Agent locations, you may have the option to receive your payment in your local currency.
Hos de fleste Western Union-agenter kan du imidlertid velge å motta betalingen i din lokale valuta.
EnglishConversion rates will be calculated according to the rate used by the Western Union Agent on the day you pick up your payment.
Valutakursene beregnes etter kursen som brukes av Western Union-agenten den dagen du henter betalingen.
EnglishAnd suddenly I was on the phone to my stockbroker and my real estate agent, when I should have been talking to my clients.
Plutselig var jeg på telefonen med aksjemegleren og eiendomsmegleren min, når jeg burde pratet med klienter.
EnglishHowever, at most WU agent locations, you will have the option to receive your payment either in the currency it was issued or in your local currency.
Hos de fleste Western Union-agenter kan du imidlertid velge å motta betalingen enten i utstedelsesvalutaen eller i din lokale valuta.
EnglishPayments will be available for pick up at your local Western Union Agent the day after they are sent according to our normal payment schedule.
Betalingene kan hentes hos din lokale Western Union-agent dagen etter at de blir sendt i overensstemmelse med den vanlige betalingsplanen vår.
EnglishTo ensure that you receive your payment in the desired currency, we recommend calling ahead to the agent location of your choice to verify availability.
Vi anbefaler at du ringer agenten på forhånd for å bekrefte tilgjengelighet og forsikre deg om at du kan motta betalingen i ønsket valuta.

Synonymer (engelsk) for "agent":

agent
nerve agent
English
real estate agent